Jarosałw Rusiecki, Marek Jońca, Andrzej Bętkowski

Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

W Sandomierzu odbyły się kolejne konsultacje ważnego dokumentu – projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. W spotkaniu z samorządowcami i mieszkańcami powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego uczestniczyli: marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca.

– Od poprzedniego roku trwają prace mające na celu przygotować nową strategię rozwoju regionu. Niezwykle istotny dokument określa wizje rozwoju regionu. Strategia będzie miała też wpływ na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Organizując takie konsultacje zapraszamy do otwartej dyskusji na temat kierunków rozwoju regionu na najbliższe lata. Państwa opinie, postulaty są ważne i posłużą w przygotowaniu tego dokumentu.

Kamilla Noworól w zastępstwie za profesora Aleksandra Noworóla, eksperta do spraw rozwoju regionu omawiając prezentacje strategii podkreśliła uwarunkowania klimatyczne, środowiskowe, czy zanieczyszczenia powietrza. Zwróciła uwagę na to, że w dokumencie poruszono także kwestie uwarunkowań technologicznych, budowy gospodarki opartej o wiedzę, silną potrzebę powrotu do dobrego kształcenia zawodowego oraz  zabiegania o to, aby młodzi ludzie zostali w regionie.

– To nie jest strategia długookresowa, bo przygotowywana na 10 lat. Jest punktem wyjścia do przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2021 – 2027. To nie jest strategia pisana zza biurek, lecz to intensywna praca w grupach roboczych z partnerami gospodarczymi i społecznymi. Projekt jest bezpośrednim wynikiem pracy tych grup – nakreślił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W spotkaniu uczestniczyli także senator Jarosław Rusiecki, poseł Marek Kwitek.

Więcej na temat Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ na stronie swietokrzykie.pro 

Galeria zdjęć