Strażacki Oscar – Florian 2019 dla OSP Sędowice

Strażacki Oscar – Florian 2019 dla OSP Sędowice

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarna z Sędowic w gminie Michałów wśród zwycięzców III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnej z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019. Została nagrodzona w kategorii Ochrona Środowiska i Ekologia. Patronat nad tym konkursem objął Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.


OSP Sędowice została nagrodzona za projekt „Zagospodarowanie i modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz montaż instalacji fototoltaicznej”. Ten projekt strażacy zrealizowali samodzielnie. Tym samym znaleźli się wśród dwudziestu jednostek OSP uhonorowanych prze kapitułę konkursu.

Floriany
Galę wręczenia Florianów uświetniły występy artystyczne

Konkurs ten organizowany jest od 2017 roku przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i redakcję miesięcznika „Strażak”. Jego celem jest prezentowanie, promowanie i nagradzanie najlepszych projektów oraz inicjatyw społecznych realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie i wraz z samorządami, instytucjami, organizacjami, lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami. Ideą konkursu jest rozwój i integracja lokalnych środowisk, inspirowanie do współdziałania i organizowania się wokół wspólnych inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia lokalnych społeczności. Konkurs dociera do ponad 16 000 jednostek OSP działających na terenie Polski i zrzeszających ok. 700 000 osób, które oprócz akcji ratowniczych angażują się w poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców swoich małych ojczyzn.

Galeria zdjęć