posiedzenie zarządu 25 września 2019

Stypendia dla uczniów i studentów, nowy dyrektor – ważne decyzje Zarządu

Rusza nabór wniosków dla uczniów szkół średnich, stypendia lekarskie przyznane, powołano Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – dziś obradował Zarząd Województwa.


Od 1 do 31 października uczniowie liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny oraz projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych.
W IV już edycji programów, kolejnych 500 uczniów (210 uczniów liceów ogólnokształcących oraz 290 szkół zawodowych i artystycznych) otrzyma stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie (łącznie 3 800 zł wypłacane w jednej transzy). Ideą obydwu programów jest wsparcie najzdolniejszych uczniów pochodzących z mniej zamożnych rodzin. Każdy wnioskodawca jest zobowiązany przygotować i zrealizować Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (w skrócie IPR) – oznacza to indywidualny program edukacyjny stypendysty opracowany przez jego opiekuna, we współpracy z tym uczniem i/lub jego rodzicem bądź opiekunem prawnym, związany z rozwijaniem uzdolnień ucznia m.in. w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia jego kompetencji kluczowych, tj. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (dot. uczniów liceów ogólnokształcących) lub przedmiotów zawodowych (dot. uczniów szkół zawodowych (w tym artystycznych), ICT i języków obcych. Opiekun z tego tytułu otrzyma wynagrodzenie w wys. 500 zł, przy czym 1 opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 3 stypendystami.
Regulaminy oraz wszelkie wzory dokumentów dot. programów zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/

Trzydziestu jeden przyszłych lekarzy, którzy zdecydowali się związać swoją przyszłość zawodową z placówkami służby zdrowia podlegającymi samorządowi województwa świętokrzyskiego, otrzymało na czas studiów stypendia w wysokości 2 tysięcy złotych miesięcznie. Obradujący pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął również uchwałę w sprawie powołania na Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze Mariusza Gila. 6 września br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Na konkurs wpłynęły 3 oferty, jednak 1 oferta została później wycofana. Mariusz Gil na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze został powołany na okres 6 lat tj. do dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2025 r.