Andrzej Bętkowski Dziękuje Burmistrzowi

Suchedniowska Rada Miejska podsumowała mijającą kadencję

W Suchedniowskim Ośrodku Kultury “Kuźnica” w czwartek 18 kwietnia br. odbyła się ostatnia w tej kadencji, uroczysta sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie. W obradach uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Jan Maćkowiak.

Uroczystą sesję Rady Miejskiej w Suchedniowie poprowadził jej przewodniczący Krzysztof Adamiec. Podczas spotkania podsumowano upływającą, VIII kadencję samorządu 2018-2024.

Marszałek województwa Andrzej Bętkowski, uczestniczący w obradach, podziękował suchedniowskim radnym i burmistrzowi Cezaremu Błachowi za wytężoną pracę na rzecz samorządności i rozwoju gminy. Wręczając list gratulacyjny burmistrzowi Cezaremu Błachowi, który działać będzie w Radzie Powiatu Skarżyskiego, marszałek podkreślał pracę, energię, poświęcenie i efekty dotychczasowej działalności w służbie publicznej, przekazał również życzenia powodzenia w realizacji kolejnych zadań i wyzwań.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie utalentowani sportowcy otrzymali nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2023 roku.

Galeria zdjęć