Img 5910

Świąteczne spotkanie z dyrektorami PCPR

Z udziałem wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renaty Janik oraz Barbary Jakackiej-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się dziś spotkanie świąteczne z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

– Korzystając z okazji, chcemy zachęcić dyrektorów placówek powiatowych do udziału w projekcie partnerskim “Bliżej Rodziny”. Jego celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także służb zaangażowanych w realizację tego typu zadań – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

W program “Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaangażowały się również Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej z Lublina, Białegostoku oraz z Kielc. Dla beneficjentów projektu, czyli przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przewidziano szereg szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dostosowanych do realizowanych przez nich zadań. Ich rezultatem ma być m.in.: zdobycie nowych informacji, doświadczeń w zakresie praktycznych umiejętności w pracy z dziećmi i rodzinami, zacieśnienie współpracy i koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego w odniesieniu do budowania nowego systemu wspierania rodziny niewydolnej wychowawczo na różnych etapach jej funkcjonowania.

Przebiegające w świątecznej atmosferze spotkanie stało się również okazją do złożenia wszystkim obecnym życzeń. Wicemarszałek Renata Janik pogratulowała zebranym dotychczasowych osiągnięć. – Spotykacie się państwo z różnymi sytuacjami, w których trzeba być delikatnym, wyczulonym na potrzeby drugiego człowieka. Tej niesłabnącej wrażliwości życzę wam w dalszej pracy, siły, wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów, a przede wszystkim pełnych miłości i rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia – dodała wicemarszałek.