Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł

Na dzień 2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł. Tegorocznym tematem przewodnim jest ochrona mokradeł w kontekście walki ze zmianami klimatu.

Mokradła pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy i ograniczają wezbrania sztormowe, a także chronią wybrzeża, tym samym są naturalnym narzędziem w walce ze zmianami klimatu. Naukowcy szacują jednak, że od lat siedemdziesiątych XX wieku zostało utraconych 35% mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do organizacji spotkań w postaci wykładów, warsztatów, pokazów filmów i innych wydarzeń związanych zarówno z tegoroczną tematyką Dnia Mokradeł, jak i innymi tematami związanymi z rolą mokradeł dla człowieka, ich funkcjonowaniem w środowisku i walorami przyrodniczymi.

Ponadto informujemy, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała materiały dydaktyczne dla nauczycieli wspomagające nauczanie w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Materiały te składają się na dwa scenariusze lekcji oraz jedną prezentację multimedialną o charakterze edukacyjnym i są one ważnym elementem wdrażania Konwencji Ramsarskiej w obszarze podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości mokradeł, ich roli i wprowadzanych w nich zmian.

Materiały edukacyjne: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne; http://www.gdos.gov.pl/dzien-mokradel-2019

Plakat – Nie bądźmy wyczerpani walką ze zmianami klimatu  (PDF Plakat)

Infografika – Powstrzymajmy utratę mokradeł (PDF Ikonografika)

Ulotka – Mokradła: kluczowa rola w walce ze zmianami klimatu (PDF Ulotka)