Muzeum Wsi Kieleckiej

Światowy Dzień Turystyki

Światowy Dzień Turystyki, obchodzony jest co roku 27 września. Jest światowym dniem obchodów sprzyjającym świadomości społecznej, kulturowej, politycznej i ekonomicznej wartości turystyki oraz wkładu, jaki sektor może wnieść w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju. To także święto turystów, ludzi aktywnych, a także ludzi, którzy zajmują się turystyką.

Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ społeczny i gospodarczy. Uderzyła zarówno w gospodarki rozwinięte, jak i rozwijające się. Najbardziej ucierpiały grupy zmarginalizowane i najsłabsze. Ponowne uruchomienie turystyki pomoże w ożywieniu i rozwoju.

Za liczbami stoją ludzie

W związku z tym UNWTO wyznaczyła Światowy Dzień Turystyki 2021 jako dzień skupienia się na turystyce na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. To okazja do spojrzenia poza statystyki turystyczne i uznania, że ​​za każdą liczbą stoi osoba. UNWTO zaprasza swoje państwa członkowskie, a także państwa niebędące członkami, siostrzane agencje ONZ, przedsiębiorstwa i osoby prywatne do świętowania wyjątkowej zdolności turystyki do zapewnienia, że ​​nikt nie zostanie pominięty, gdy świat zaczyna się ponownie otwierać i patrzeć w przyszłość.

Turystyka na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu

Ludzka chęć podróżowania i odkrywania jest uniwersalna, dlatego turystyka musi być otwarta dla wszystkich. Tak samo wiele korzyści społecznych i ekonomicznych, jakie przynosi turystyka, musi być dostępnych dla wszystkich. Światowy Dzień Turystyki 2021 podkreśla siłę „Turystyki na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”.

– Obchodząc ten dzień, deklarujemy nasze zobowiązanie, że wraz z rozwojem turystyki korzyści, które nadejdą, będą odczuwalne na każdym poziomie naszego szerokiego i zróżnicowanego sektora, od największych linii lotniczych po najmniejsze firmy rodzinne. Dzisiaj potwierdzamy naszą obietnicę, że idąc naprzód i pracując nad budowaniem bardziej zamożnego i pokojowego świata poprzez turystykę, nie pozostawimy nikogo w tyle. Jest to zobowiązanie, które jest zarówno aktualne, jak i konieczne. Przerwa w podróżach międzynarodowych spowodowana przez pandemię unaoczniła znaczenie turystyki dla naszych społeczeństw. Skutki gospodarcze i społeczne były odczuwalne daleko poza samym sektorem. A w wielu miejscach najbardziej ucierpieli najsłabsi członkowie społeczeństwa. Praca na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oznacza zapewnienie wszystkim lepszej wizji turystyki. Tylko w ten sposób wznowienie turystyki może dotrzeć do ludzi i społeczności, które w tej chwili najbardziej jej potrzebują i zbudować fundamenty lepszej przyszłości dla wszystkich – pisze w liście Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Turystyki Zurab Pololikashili.

Świętokrzyskie atrakcje

O atrakcjach turystycznych w województwie świętokrzyskim przeczytacie na naszej stronie w zakładce TURYSTYKA