Święto Polskiej Niezapominajki

13 maja władze gminy Chmielnik oraz nauczyciele i uczniowie chmielnickich szkół zorganizowali obchody „Święta niezapominajki”.

13 maja władze gminy Chmielnik oraz nauczyciele i uczniowie chmielnickich szkół zorganizowali obchody „Święta niezapominajki”.

 

Niezapominajka to kwiat naszych łąk, leśnych uroczysk, bagien i torfowisk. To także symbol działań na rzecz przyrody i tradycji podejmowanych przez społeczności lokalne. Stał się symbolem wysokiej kultury ekologicznej popartej naszą pamięcią osobistą, rodzinną i narodową.

 

Od kilku lat organizowane jest Święto Polskiej Niezapominajki, które nawiązuje do tradycji wiejskich bukietów, które układane były z kwiatów polnych i łąkowych. Entuzjastą święta i przewodniczącym Kapituły Polskiej Niezapominajki jest znany prezenter Ekoradia Andrzej Zalewski, który zwraca się do wszystkich szanujących polską przyrodę i tradycję: – Do kwitnienia niezapominajek jeszcze długie miesiące, ale postarajmy się, aby ten uroczy kwiatek zimował w naszych sercach.

 

W Chmielniku „Święto niezapominajki” rozpoczęto wymarszem chmielnickich mażoretek i młodzieżowej orkiestry dętej sprzed Szkoły Podstawowej w Chmielniku i przejściem ulicami miasta.

Po mszy w intencji polskiej przyrody i tradycji,  rozpoczęła się parada mażoretek orkiestry dętej i szczudlarzy z Ożarowa, która przeszła wokół rynku.

Później dzieci i młodzieży ze Szkół Miasta i Gminy Chmielnik, wykonały prezentacje artystyczne a następnie wręczono nagródy pokonkursowe w dziedzinie ekologii.

Występ i prezentacja uczniów Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku oraz okolicznościowy koncert uczniów Szkoły Muzycznej w Kielcach “Camerata Scholarum” uświetnił obchody.

Uroczystościom na chmielnickim Rynku w dniu Święta Polskiej Niezapominajki towarzyszyły  wystawy prac plastycznych, fotograficznych.