Świętokrzyscy policjanci podsumowali rok

Świętokrzyscy policjanci podsumowali rok

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyła się narada roczna kierownictwa Policji garnizonu świętokrzyskiego z Komendantem Głównym Policji. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa Adam Jarubas.

Średnio 576 interwencji, 905 kontroli drogowych oraz 1130 badań trzeźwości kierowców dziennie –  to tylko niektóre z zadań, jakie w ubiegłym roku  wykonywali policjanci w naszym regionie. Statystyki w tym zakresie zaprezentowano podczas odprawy rocznej w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli członkowie kadry kierowniczej świętokrzyskiego garnizonu i Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i władz województwa.
– Statystyki są po to, aby można było zobaczyć, co należy jeszcze zrobić, ale także po to by pokazać, że obecne dane są zadowalające i żyjemy  w bezpiecznym regionie – zwrócił się do podwładnych Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji Jarosław Szymczyk.
Ocenę swojej pracy świętokrzyscy policjanci oparli na realizacji 7 głównych priorytetów, dotyczących m.in. doskonalenia usług na rzecz obywateli, walki z przestępczością gospodarcza, profilaktyki, jakości pracy policji i zapewnienia bezpieczeństwa podczas  imprez masowych. Dodatkowo, szczególnie istotne dla regionu było również przeciwdziałanie patologiom społecznym i wzrost profesjonalizmu pracy policji.
– Prestiż zawodu policjanta z roku na rok rośnie. Społeczeństwo ma coraz większy szacunek i świadomość w tym zakresie. Mieszkańcy nie boją się zwracać o pomoc, kiedy zachodzi taka potrzeba – ocenił marszałek Adam Jarubas, podkreślając również duże znaczenie współpracy policji i władz państwowych  oraz samorządowych. ¬–  To dzisiaj nasza wspólna duma, bo możemy się pod tymi sukcesami podpisać. W myśl tej idei od wielu lat przyznajemy samorządom Nagrodę „Koziołek” i liczymy, że nadal będzie to logo  bezpieczeństwa i partnerstwa w naszym regionie – podkreślał
Potwierdzają to także ubiegłoroczne dane. Czas reakcji na zgłoszenie skrócił się z ponad 12 minut do niecałych 9 w miastach oraz z prawie 18 do 13,5 minuty poza miastami. Odnotowano także najniższą od kilu lat liczbę przestępstw – 29172, czyli o 8 procent mniej niż rok wcześniej, a co ważniejsze, wykrywalność w tym zakresie to trzy czwarte przypadków.  Blisko połowa tych incydentów to przestępstwa kryminalne, które, podobnie jak w poprzednich latach, występowały w większych miastach regionu – Kielcach, Starachowicach oraz Ostrowcu Św. Wzrosła zwłaszcza liczba kradzieży z włamaniem  -ponad 2,2 tys. przypadków, oraz kradzieży samochodów, których było 167, czyli o 30 więcej niż rok wcześniej. Dużo mniej  było za to pobić i rozbojów, choć zmniejszyła się także ich wykrywalność.  
Systematycznie spada liczba wypadków drogowych, których zanotowano 1367. To m.in. wzmożonych kontroli, których było o 50 tys. więcej. W efekcie, liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców spadła o ponad tysiąc.
Na bezpieczeństwo jako ogólnopolski atut świętokrzyskiego zwrócił zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Mirosław Schossler . –  W 2013 roku w Polsce odnotowano ponad milion przestępstw, a w świętokrzyskim tylko 29 tysięcy. Powinniśmy patrzeć  także pod tym kątem, nie zwracać uwagi wyłącznie na rangę czy rozmiar – przypomniał.
Istotna  okazuje się też policyjna walka z patologią społeczną , przede wszystkim przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii. Przestępstw narkotykowych było 2045, czyli o około 700 mniej.  Ponadto, mieszkańcy są bardziej świadomi, że spotykają się z przemocą mogą liczyć na pomoc  – Niebieską Kartę założono w ubiegłym roku 2172 razy.
Profilaktyka wiąże się także z prowadzeniem akcji edukacyjnych, kierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży – to m.in. „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, ucząca o cyberprzemocy , „Kochane pierwszaki”, w której przybliżano zasady ruchu drogowego  czy ogólnopolska akcja przeciw przemocy „Profilaktyka a Ty”. O tym , ze młodzi doceniają wysiłki świętokrzyskich policjantów świadczy Order Uśmiechu, przyznany w ubiegłym roku funkcjonariuszowi Tomaszowi Królakowi. Zwrócono jednocześnie uwagę na niebezpieczeństwo związane z działalnością pseudokibiców, organizując akcję edukacyjną „Bezpieczny stadion – przyjazny kibic”.
– Dziękujemy szczególnie za profilaktykę , którą realizujemy wspólnie z samorządami. Akcje prowadzone wśród dzieci i młodzieży mogą bowiem zaowocować ty, że w przyszłości będzie mieć mniej pracy w zwalczaniu przemocy i przestępczości – zwrócił się do obecnych wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek.
Podczas uroczystości policjanci uhonorowali także zastępcę komendanta wojewódzkiego, insp. Waldemara Wódkowskiego, który  potrzymał przeniesienie do Komendy Głównej Policji, gdzie obejmie kierownictwo w pionie logistycznym.

Źródło: www.itv.sejmik.kielce.pl