Uczestnicy Posiedzenia Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej podsumował 2021 rok

Po raz ostatni w tym roku spotkali się przedstawiciele Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – organu wspierającego działania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w procesie koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej. Obradom, które ze względu na sytuację pandemiczną przeprowadzono w formule online przewodniczyła wicemarszałek Renata Janik. Uczestniczyli w nich m.in. Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wraz z zastępcą, Arkadiuszem Ślipikowskim.

– Świętokrzyski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest niezwykle ważnym podmiotem pełniącym funkcję doradczą a przy tym inicjującym szeroką współpracę związaną z rozwojem ekonomii społecznej w naszym województwie. W Komitecie znaleźli się przedstawiciele wszystkich ważnych środowisk, ponieważ tylko poprzez ścisłą współpracę można inicjować skuteczne działania i sprawić, że ekonomia społeczna w naszym województwie będzie rozwijać się dynamicznie i podążać w dobrym kierunku – informuje wicemarszałek Renata Janik.

Do najważniejszych zadań Komitetu należy m.in. wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej, opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających znaczenie dla ekonomii, aktualizowanie i konsultowanie zapisów Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, wspieranie działań na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych w obszarze sektora ekonomii społecznej oraz kreowanie i promowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

Komitet współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – odpowiedzialnym za koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Podczas dzisiejszego spotkania członkowie Komitetu zapoznali się z wynikami raportu z Monitoringu Wskaźników Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2020 rok. Podsumowano także realizację projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, a swoje działania – zrealizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz te planowane na przyszły rok – zaprezentowały Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z naszego regionu.

 

 

 

Galeria zdjęć