Uczestnicy Szkolenia

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli na XII Forum Klubów Młodego Odkrywcy

W dniach 24–25 listopada 2023 r. pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli aktywnie uczestniczyli w XII Forum Klubów Młodego Odkrywcy organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W międzynarodowym spotkaniu wzięli udział opiekunowie i partnerzy programu Klub Młodego Odkrywcy z Polski, Gruzji, Armenii, Rumunii, Etiopii i Izraela.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, będące partnerem regionalnym reprezentowały: Małgorzata Grzegorczyk, Mariola Kosztołowicz, Ewa Kwiecień oraz Beata Szczodrak, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie, będąca opiekunką Klubu Młodego Odkrywcy „Mądre główki”.

Tegoroczna edycja nosiła nazwę „KMO. Więcej niż klub” i skupiła się na tematach współpracy i efektywnego działania zespołowego.
Podczas Forum zwrócono uwagę, że współpraca jest istotnym elementem funkcjonowania klubów KMO. Dzięki niej, eksperymentowanie przynosi efekty nie tylko w postaci osobistego rozwoju uczestników, ale również buduje społeczność wokół wspólnych doświadczeń. Współpraca staje się siłą napędową, tworzącą społeczność klubowiczów, opiekunów, rodziców, szkół oraz lokalnych przedsiębiorców, samorządów, instytucji i uczelni.

Forum było miejscem, gdzie różnorodność, kreatywność i potencjał spotkały się w jednym miejscu.
Wspólne doświadczenia każdego z tysiąca klubów, zarówno w Polsce, jak i za granicą, stają się częścią globalnej zmiany, kształtując warunki do rozwoju samodzielnych, krytycznie myślących i aktywnych osób.

Drugiego dnia Forum KMO, uczestnicy mieli okazję doświadczyć czegoś wyjątkowego – Festiwalu KMO. Cała społeczność KMO świętowała swoje osiągnięcia. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przygotowało swoje stoisko, które wzbudziło duże zainteresowanie. Uczestnicy z zaciekawieniem oglądali przestrzenny model układu pokarmowego, który był rezultatem projektu „STEAM-owa szkoła 2021-22” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Morawicy.

Chętnie próbowali zagrać melodię korzystając z bananów czy wykonać prezentowane doświadczenia. To wyjątkowe wydarzenie podkreślało dynamiczny charakter społeczności KMO, która nie tylko się uczy, ale również aktywnie dzieli się wiedzą i pasją, tworząc wspólnie przestrzeń do inspirującej edukacji. Było niezwykle ciekawie i inspirująco.