Świętokrzyskie Centrum Onkologii Dziękowało Nauczycielom Uczącym Profilaktyki Onkologicznej (2)

Podziękowania dla nauczycieli promujących profilaktykę onkologiczną

VII edycję projektu “Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”  podsumowano 15 czerwca w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. W projekcie, który miał na celu  nauczenie młodzieży profilaktyki onkologicznej i umiejętności obserwacji swojego organizmu, uczestniczyło 110 placówek edukacyjnych z , w tym 85 szkół podstawowych i gimnazjów oraz 25 szkół ponadgimnazjalnych, 1000 nauczycieli i 13 tysięcy uczniów.Przedsięwzięcie odbywało się w ramach obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego.

– Nauczyciele, którzy przystąpili do projektu, otrzymali od nas materiały edukacyjne i prezentacje multimedialne, które mogli wykorzystywać na lekcjach wychowawczych lub przedmiotowych wzbogacając treści programowe profilaktyką onkologiczną. Odbyliśmy również 17 spotkań z rodzicami. Wszystko po to, aby jak najwięcej osób poznało zasady zdrowego stylu życia i korzystało z badań profilaktycznych oraz czujnie obserwowało swój organizm – informuje Jadwiga Zapała, specjalista promocji zdrowia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i koordynator projektu.

Oprócz tematów związanych z profilaktyką onkologiczną (między innymi profilaktyka raka szyjki macicy, raka piersi, czerniaka, raka jądra, umiejętność samoobserwacji swojego organizmu i samobadania), młodzież dowiedziała się więcej o szczepieniach ochronnych, walce ze stresem. W popularyzowaniu profilaktyki stosowano różne formy, np. gazetki szkolne, plakaty, festyny, happeningi, rajdy, filmy, wspólne posiłki na stołówkach szkolnych. Uczniowie przygotowywali również spotkania edukacyjne dla rodziców, na których sami byli prelegentami.

– Właściwie na każdym przedmiocie można zastosować elementy edukacji onkologicznej. Chcielibyśmy, aby w kolejnej edycji projektu szkoły wyszły z profilaktyką na zewnątrz i zaktywizowały środowisko lokalne – powiedziała Marzanna Kostecka-Biskupska ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii od 2006 roku realizuje program profilaktyki onkologicznej w ramach Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów Złośliwych, a od 2013 r. edukuje nauczycieli w ramach projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Partnerami tegorocznej edycji programu było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach. Patronat honorowy objęło Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Przedsięwzięcie odbywało się w ramach obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

Lokalizacja