„Świętokrzyskie dla młodych” 2018

„Świętokrzyskie dla młodych” 2018

Zarząd Województwa ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” – na wsparcie zadań publicznych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży  z województwa  świętokrzyskiego. W tym roku do rozdysponowania w ramach konkursu na inicjatywy młodzieżowe jest  95 tys. złotych.

Zgłaszane do konkursu wnioski mogą dotyczyć trzech rodzajów działań: 

Zadanie 1: wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększanie dostępu do informacji młodzieżowej,

Zadanie 2: podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym,

Zadanie 3: podnoszenie kompetencji osób dorosłych bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży.

Na realizację projektów w ramach wszystkich trzech zadań Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zarezerwował  w tym roku 95 tysięcy złotych, czyli 15 tysięcy więcej niż przed rokiem.      Beneficjantami projektów mają być mieszkańcy województwa w wieku od 13 do 30 lat. Realizacja zadań ma się przyczynić do zwiększenia ich aktywności społecznej i obywatelskiej, a także podnosić umiejętności społeczne młodzieży.

Do składania wniosków uprawnione są m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego oraz inne związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

WZÓR OFERTY, UCHWAŁA ZARZĄDU ORAZ INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE O KONKURSIE

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego  – tel. 41 341 69 09 lub 41 341 69 11.

Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzecznik prasowy marszałka