Świętokrzyskie i podkarpackie zacieśniają współpracę

Świętokrzyskie i podkarpackie zacieśniają współpracę

Na zamku królewskim w Sandomierzu odbyło się posiedzenie Zarządów Województwa Świętokrzyskiego i Województwa Podkarpackiego. Samorządy obu regionów są gotowe podejmować wspólne działania w ramach rozwoju Polski Wschodniej. Strategiczne obszary współpracy to usprawnienie systemu transportu drogowego i kolejowego, wspieranie turystyki oraz rekultywacja wyrobiska Piaseczno po dawnej kopalni siarki. Marszałkowie województw: Andrzej Bętkowski i Władysław Ortyl podpisali porozumienie – “Deklarację współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Województwem Podkarpackim na rzecz wzmocnienia spójności oraz konkurencyjności obu Regionów”.

– Dyskusja podczas wspólnego posiedzenia Zarządów oraz podpisana przez marszałków województw deklaracja pokazują, że samorządy są gotowe prowadzić wspólna politykę rozwoju i razem ubiegać się o środki z budżetu państwa i ze źródeł unijnych na realizację istotnych dla dwóch regionów przedsięwzięć – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Sandomierz połączył dziś dwa województwa, chcemy dostrzegać rozwój obu regionów jako nasz wspólny interes, wspólny plan, ponad podziałami terytorialnymi. Łączy nas połączenie geograficzne, kultura i chęć rozwoju – dodał marszałek.

Zdaniem marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla to dobry czas na wspólne zabieganie o pieniądze unijne w kolejnym okresie programowania. – Będziemy wspólnie realizować projekty po obu stronach Wisły – powiedział marszałek Ortyl. – Dziś podsumowujemy wspólne przedsięwzięcia i wyznaczamy kolejne cele, na jakie będziemy poszukiwać źródeł finansowania i dróg realizacji – dodał marszałek Podkarpacia.

W dyskusji wskazano te obszary, które łączą oba regiony: położenie geograficzne, wysoka jakość środowiska naturalnego, a także problemy: deficyt rozwoju transportu, możliwe zagrożenie braku źródeł wody, migrację wewnętrzną ludności, kryzys demograficzny, marginalizacja oraz konieczność rozwinięcia ochrony przeciwpowodziowej w regionach.

Ważnym obszarem działań podejmowanych razem będzie transport drogowy i kolejowy makroregionu Polski Wschodniej. Chodzi m.in. o budowę drogi ekspresowej nr S-74 na ponad 100-kilometrowym odcinku. Jej powstanie pozwoli połączyć węzły autostradowe w województwie łódzkim z Podkarpaciem i Świętokrzyskiem, co da szansę na rozwój transportu materiałów budowlanych z polskiego “zagłębia kruszcu budowlanego”. Samorządy wyraziły potrzebę wnioskowania o uwzględnienie finansowania budowy drogi S-74 w budżecie państwa. Obecnie trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, na podstawie którego, w kolejnym okresie programowania, oba regiony sięgną po środki na realizację fragmentu tej drogi na odcinku Opatów – Nisko.

Dyskutowano również o innych zrealizowanych przedsięwzięciach: wybudowanym moście w Połańcu, oddanej do użytku obwodnicy Staszowa oraz planowanej – ekspresowej drodze, łączącej Radom i Rzeszów.

Poruszono też tematykę inwestycji kolejowych, a w szczególności rewitalizacji linii 25 pomiędzy Łodzią a Dębicą, biegnącej przez Końskie, Skarżysko-Kamienną i Sandomierz. Pieniądze na remonty planowane przez PKP PLK mogą pochodzić z Programu Operacyjnego Polski Wschodniej i ze środków RPO. Trwają prace projektowe, a za około 2 lata powinny rozpocząć się prace budowlane, których efektem będzie przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich i towarowych na istotnych trasach w obu województwach.

Mówiono także o włączeniu Sandomierza i Tarnobrzega do ciągu komunikacyjnego w ramach połączeń z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym, co umożliwiłoby pasażerom znaczące skrócenie czasu podróży do Warszawy i lotniska centralnego. Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące siatki połączeń kolejowych, a ich realizacja możliwa będzie po 2035 roku.

W obszarze zainteresowania Zarządów obu województw znalazły się także tematy związane z turystyką. Dyskutowano o możliwości przyłączenia się do Wiślanej Trasy Rowerowej – bezpiecznego szlaku biegnącego wzdłuż koryta Wisły, z dala od dróg, z wykorzystaniem wzniesień wałów nadrzecznych. Projekt ten realizują już m.in. Małopolska i Śląsk. Ciekawym pomysłem jest również utworzenie na terenie obu województw szlaku Greenways. To połączenie ścieżek rowerowych, kolei, szlaków pieszych, konnych, współczesnych i historycznych szlaków wodnych, handlowych, które pokazuje dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze niezmotoryzowanym podróżnikom. – Rozmawialiśmy o infrastrukturze turystycznej, która w Polsce jest już realizowana w innych regionach, o szlakach Greenways – powiedział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek. – Chcemy uzupełnić ofertę tras rowerowych, które cyklistom odwiedzającym świętokrzyskie i podkarpackie oferuje Green Velo. Nowe szlaki nie będą tak wymagające i wyczerpujące, a umożliwią edukację przyrodniczą, historyczną, pokażą dawne trasy kolejek wąskotorowych, malownicze zakątki obecne w obu naszych regionach – dodał Mariusz Gosek.

Samorządy województw świętokrzyskiego i podkarpackiego zajęły się również tematem rekultywacji wyrobiska “Piaseczno” po byłej kopalni siarki, gdzie wciąż nie usunięto skutków działalności górniczej i nie przywrócono możliwości korzystania z pokopalnianych terenów. Na liście tematów znalazła się także współpraca przy tworzeniu  internetowego systemu informacji medycznej.

Marszałkowie województw: Andrzej Bętkowski i Władysław Ortyl podpisali porozumienie – “Deklarację współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Województwem Podkarpackim na rzecz wzmocnienia spójności oraz konkurencyjności obu Regionów”.