Świętokrzyskie i Winniczyzna świętowały 60-lecie współpracy

Świętokrzyskie i Winniczyzna świętowały 60-lecie współpracy

8 października 1958 roku podpisany został list intencyjny ówczesnego województwa kieleckiego z obwodem winnickim na Ukrainie. W 60-tą rocznicę tamtego wydarzenia w Filharmonii Świętokrzyskiej spotkały się władze obu regionów, by podsumować dotychczasową współpracę i zakreślić jej plany na kolejne lata. Uroczystą galę uświetnił występ Ludowego Zespołu Tańca Barwinok oraz wystawa fotograficzna „Świętokrzyskie – Winniczyzna, oczami partnera”.

– Dokładnie 60 lat temu, 8 października 1958 roku nasi poprzednicy podpisali zobowiązanie do tego, że chcą rozwijać współpracę między regionami winnickim i świętokrzyskim. To była ważna chwila, w której oba regiony podały sobie ręce i powiedziały: “tak, chcemy od dziś wspólnie działać”. Dziękujemy naszym przyjaciołom za to, że dziś tę współpracę kultywujemy. W moim odczuciu układa się ona bardzo dobrze, a ważnym krokiem w tym rozwoju było utworzenie polskiego konsulatu w Winnicy. Cieszę się, że ta współpraca kwitnie również w samorządach niższego szczebla – mówił, rozpoczynając uroczystość, marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

W uroczystości wzięli również udział przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk, wiceprzewodniczący Tadeusz Kowalczyk, radni Sejmiku, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak oraz członek Zarządu Województwa, Agata Binkowska. Nie zabrakło również przedstawicieli najwyższych władz obwodu winnickiego. W Gali uczestniczyli m.in. Walerij Korowij – przewodniczący Administracji Państwowej Obwodu Winnickiego, Anatolij Olijnyk – przewodniczący Rady Obwodu Winnickiego, Oleksandr Dombrowskij – poseł Rady Najwyższej Ukrainy, Przewodniczący Administracji Państwowej Obwodu Winnickiego w latach 2005 -2010, Walerij Bojko – Sekretarz Obwodu, Sergij Tatusiak – przewodniczący Rady Obwodu Winnickiego w latach 2010-2014, Zabolotnyj Grigorij Myhajlowicz – poseł Rady Najwyższej Ukrainy, przewodniczący Rady Obwodu Winnickiego w latach 2006-2010 oraz Damian Ciarciński, Konsul Generalny RP w Winnicy.

– Mam wrażenie, że w ten formalny dokument, podpisany 60 lat temu, pan Bóg włożył cząstkę serca. Rozwijając nasze relacje, czynimy wiele dobra dla naszych narodów. Odczuwamy cały czas ciepło ze Świętokrzyskiego. Ostatnie 4 lata były bardzo trudne dla narodu ukraińskiego. Dziś jesteśmy razem, jak nigdy i nasze hasło – “Dwa regiony, jedno serce”, jest bardzo żywe. Jako przewodniczący Obwodu Winnickiego, nigdy nie zapomnę 2014 roku, gdy tu w Kielcach były flagi ukraińskie i otrzymywaliśmy wsparcie od was – mówił Walerij Korowij, Przewodniczący Administracji Państwowej Obwodu Winnickiego na Ukrainie.

Związki między Województwem Świętokrzyski (wówczas Kieleckim) a Obwodem Winnickim datuje się na rok 1958, kiedy to podpisany został przez ówczesne władze obu regionów list intencyjny o współpracy (8.10.1958r.).

– Dla mnie osobiście oraz dla moich kolegów to wielki zaszczyt, być tu. Właśnie w takich chwilach jak ta, rozumiemy, że nie ma niezależnej Ukrainy bez niezależnej Polski. Jest nam bardzo miło być dziś z Wami. Cieszymy się, że otwieramy kolejną stronę naszej współpracy. Składam państwu najlepsze życzenia – mówił Anatolij Olijnyk – przewodniczący Rady Obwodu Winnickiego.

Umowa o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Obwodem Winnickim została podpisana 23 września 1999 roku. Zakres współpracy dotyczy m.in.: transferu technologii między przedsiębiorstwami i instytucjami związanymi lub działającymi w tym zakresie, wspieraniu programów wymiany kulturalnej, wzajemnemu tworzeniu kontaktów pomiędzy instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi, wspieraniu programów współpracy medycznej, wymiany informacji i doświadczeń oraz technologii w dziedzinie ochrony środowiska.

– Przyczyną tego sukcesu jest to, ze nasza współpraca przede wszystkim wypływa z serca, a dopiero potem jest potwierdzana dokumentami formalnymi. Gwarancją przyszłości tej współpracy są młodzi ludzie z regionu winnickiego i młodzi ludzie z województwa świętokrzyskiego, którzy się znają i odwiedzają. Oni są gwarancją rozwoju tej współpracy, która jest dla was i dla naszych dwóch regionów – mówił Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Współpraca świętokrzysko-winnicka należy do wyjątkowych nie tylko ze względu na długi czas jej trwania, ale także na jej intensywność. Pomimo wielu zmian i zawirowań wzajemne kontakty rozwijają się prężnie obfitując w wiele wartościowych inicjatyw na różnych polach i wielu obszarach. We współpracę zaangażowane są nie tylko administracje obu regionów, ale, co najcenniejsze, kontakty przeszły na sferę instytucjonalną, samorządową, pozarządową, również prywatno-osobistą.

Podczas gali wręczone zostały pamiątkowe grawertony dla przedstawicieli obu samorządów i instytucji ze Świętokrzyskiego i Winnicy za rozwijanie współpracy obu regionów. Specjalną nagrodę, za znaczny osobisty wkład w rozwój świętokrzysko – winnickich relacji oraz rozwój relacji społecznych, otrzymał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak, który został odznaczony tytułem honorowego ambasadora obwodu winnickiego w Polsce.

We współpracę województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego angażują się również młode pokolenia, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość wierząc, że współpraca świętokrzysko-winnicka przetrwa kolejne dekady. Podczas spotkania mowa była również o przyszłości, jaką czeka współpraca obu regionów.

– Chcemy nadal pokazywać, że można współpracować, doczekać 100-lecia tej współpracy. Ale tego nie da się zrobić bez współpracy naszej młodzieży, która już trwa. Rozpoczęliśmy wiele projektów, m.in. świętokrzysko – winnicką Akademię Młodego Lidera. Polska młodzież jeździ na Ukrainę, ukraińska młodzież przyjeżdża do nas. Pokazują oni, że można sobie podawać ręce i współpracować – mówił Adam Jarubas. Podpisane zostało również porozumienie o współpracy pomiędzy młodzieżą z obu regionów.

Po zakończeniu części oficjalnej, na scenie zaprezentował się Ludowy Zespół Tańca Barwinok, który zaprezentował ukraińskie i polskie ludowe tańce, muzykę i pieśni.

Lokalizacja