Świętokrzyskie Kalendarium Profilaktyki Zdrowia

Świętokrzyskie Kalendarium Profilaktyki Zdrowia to oferta profilaktyczno-edukacyjna wojewódzkich placówek zdrowia w zakresie zwalczania chorób XXI wieku, m.in. cukrzycy, otyłości czy uzależnień oraz propagowania zdrowego stylu życia skierowana do mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Kalendarium będzie na bieżąco aktualizowane. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego do współpracy zaprasza wojewódzkie, powiatowe i miejskie placówki zdrowia. Ważnym elementem działań profilaktycznych będzie akcja “Pociąg do zdrowia” – wydarzenie o charakterze profilaktycznym, mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Zorganizowana zostanie w kwietniu, czerwcu, sierpniu oraz wrześniu 2018r.

Świętokrzyskie Kalendarium Profilaktyki Zdrowia

Pliki do pobrania