Świętokrzyskie Nagrody Kultury wręczone

Świętokrzyskie Nagrody Kultury wręczone

Laureaci Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego zostali uhonorowani podczas Inauguracji Roku Kulturalnego oraz Sezonu Artystycznego w Muzeum Narodowym w Kielcach. W uroczystości udział wzięli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas ,członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak oraz dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego: Jacek Kowalczyk i Ewa Kapel – Śniowska. W części artystycznej na dziedzińcu przed pałacem wystąpił Teatr Ognia. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy „Panowie Ognia”.  

Świętokrzyska Nagroda Kultury to nagroda marszałka województwa świętokrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Nagroda jest wręczana co roku podczas inauguracji sezonu kulturalnego i jest dwustopniowa. Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym lub całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast nagrody II stopnia za osiągnięcia o charakterze ogólnopolskim. Zarząd Województwa może przyznać także wyróżnienia za osiągnięcia o szczególnym charakterze dla rozwoju kultury w regionie.

Laureaci Świętokrzyskiej Nagrody Kultury:

NAGRODY HONOROWE

1.    Robert Jaworski – burmistrz Miasta i Gminy Chęciny – za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za inicjatywę w odnawianiu obiektów zabytkowych oraz konsekwentne promowanie kultury i turystyki, jako warunku rozwoju miasta.
2.    Gmina Bieliny – za konsekwentną realizację przedsięwzięć rozwijających w społeczności lokalnej poczucie wspólnoty i tożsamości kulturowej, dzięki czemu gmina zyskuje sobie miano świętokrzyskiej stolicy kultury. Wójt Sławomir Kopacz.
3.    Krzysztof Słonina – wójt Gminy Kije, Andrzej Żądło – autor muzyki, Adam Ochwanowski – autor tekstów – za działania na rzecz ochrony, wzbogacania i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za przygotowanie kompozycji poetycko-muzycznej utrwalonej na płycie pt. Gdy przebrzmi w uszach Anioł Pański.

ŚWIĘTOKRZYSKA NAGRODA KULTURY I STOPNIA

1.    Grzegorz Kozera – dziennikarz, poeta, prozaik i krytyk literacki; autor około tysiąca publikacji m.in. w „Polityce”, „Nowych książkach”, „Przekroju”, „Rzeczypospolitej” i „Słowie Ludu”, autor sześciu tomików poetyckich, dwóch sztuk teatralnych, kilku powieści i zbiorów opowiadań. Jego książki cieszą się dużą popularnością wśród czytelników i uznaniem krytyki.
2.    Radosław Nowakowski – muzyk, pisarz, tłumacz, projektant i wydawca, autor ponad 20 dzieł, w tym 10-metrowej kompozycji Ulica Sienkiewicza, nagrodzonej na Międzynarodowym Festiwalu Książki w Seulu. Jego książki artystyczne były i są prezentowane na wystawach i targach w UE, USA, Korei, Izraelu, Tajwanie i Meksyku. Tłumaczy m.in. dla wydawnictw: Universitas, Świat Książki, Wydawnictwo Literackie i Muza. Współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Sztuka Książki, jako kurator, wystawca i juror. Uczestnik wielu przedsięwzięć muzycznych. Uhonorowany srebrnym medalem „Gloria Artis”.

ŚWIĘTOKRZYSKA NAGRODA KULTURY II STOPNIA

1.    Arkadiusz Latos – jeden z najbardziej znanych świętokrzyskich rzeźbiarzy, absolwent kieleckiego Liceum Sztuk Plastycznych i warszawskiej ASP. Prezes Okręgu Kieleckiego Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy. Autor wielu pomników, tablic i rzeźb. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i 30 indywidualnych w kraju i za granicą. Otrzymał nagrody m.in. na Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej i Salonie Rzeźby Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy.
2.    Alicja Piłat – założycielka i kierownik Zespołu Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech” przy WDK, choreograf, reżyser, projektant kostiumów i rekwizytów. Pod jej kierownictwem Zespół był uczestnikiem i laureatem wielu wojewódzkich, ogólnopolskich oraz zagranicznych przeglądów i festiwali, prezentując wysoki poziom artystyczny. Nagrody m.in. na Festiwalu Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w Moskwie (2007) i Festiwalu „Słoneczna Chwila” w Kijowie (2005).
3.    Ireneusz Ślusarczyk – aktor, pieśniarz, reżyser teatralny, autor tekstów, animator kultury z Jędrzejowa. W Domu Kultury w Jędrzejowie zrealizował kilkadziesiąt widowisk i spektakli. Twórca Kompanii Artystycznej „Strych Dziadka Hieronima” (formacja parateatralna powstała w 1993 roku – działa do dzisiaj!). Spektakl jego autorstwa „Wujaszek Czech–off” będzie od listopada prezentowany w Filharmonii Świętokrzyskiej.
4.    Andrzej Wolski – muzyk i pedagog w Domu Kultury „Zameczek”. Zasłużony wychowawca wielu młodych talentów odnoszących sukcesy na krajowych i zagranicznych festiwalach i przeglądach m.in. w Turcji, Ukrainie i we Włoszech. Jest jurorem i konsultantem muzycznym na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, a także prowadzi warsztaty muzyczne dla nauczycieli na terenie całego kraju.
NAGRODY ZESPOŁOWE

1.    Agnieszka Dziarmaga, Władysław Burzawa, Katarzyna Dobrowolska, ks. dr Paweł Tkaczyk – zespół autorów albumu „Diecezja Kielecka. Miejsca–Historia – Tajemnice” wydanego przez Wydawnictwo ”Jedność” w 2011 roku. Nagroda za nowatorskie ujęcie tematu dziedzictwa kulturowego i promocję regionu świętokrzyskiego..
2.    Świętokrzyski Kwintet Blaszany w składzie: Zbigniew Pasieka, Wojciech Wojciechowski, Marcin Czajkowski, Michał Dudkiewicz, Krzysztof Gajda – koncertuje z powodzeniem od 2001 roku, wzbogacając swoim repertuarem imprezy muzyczne w regionie (m.in. „Zamkowe spotkania z muzyką”, Międzynarodowy Festiwal Organowy i inne), współpracując m.in. z UJK i Politechniką Świętokrzyską .
3.    Zespół wokalny ”Pełczyszczanie” Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczyskach – utworzony przez członków OSP . Ze zróżnicowanym repertuarem występuje na terenie całego kraju na imprezach folklorystycznych, a także na uroczystościach lokalnych. Corocznie uczestniczy w Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie.
(14 osób)
4.    Agnieszka i Antoni Dąbrowscy – małżeństwo zaangażowane w działalność Fundacji Kultury Regionalnej „Radostowa” (p. Agnieszka jest pełnomocnikiem fundacji, p. Antoni – założycielem). Fundacja koncentruje się na działalności wydawniczej. W dorobku państwa Dąbrowskich jest kilkanaście własnych książek z zakresu poezji, prozy, krytyki literackiej; redagują czasopismo „Radostowa”, opublikowali także kilkanaście książek innych autorów.

WYRÓŻNIENIA:

1.    Małgorzata Gładyszewska – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, od 1991 plastyk i zastępca dyrektora Chmielnickiego Centrum Kultury. Uczestniczka licznych plenerów malarskich, autorka wielkoformatowych scenografii m.in. Spotkań z Kulturą Żydowską, Święta Polskiej Niezapominajki, uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Wystawa jej obrazów pt. „…słyszę kroki, widzę twarze” była prezentowana w Domu Polskim w Berlinie, Krakowie, Kaliszu, Bielsku-Białej, Krynicy-Zdroju, Wieluniu i Lublinie.
2.    Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak – absolwentka Instytutu Archeologii UJ, od 2009 roku kieruje Muzeum Regionalnym w Wiślicy. Dzięki jej staraniom zainteresowanie zwiedzających Muzeum wzrosło dwukrotnie, a instytucja pozyskuje  kilkakrotnie więcej środków niż wynosi roczna dotacja organizatora muzeum. Współpracuje z uczelniami i instytucjami kultury, aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Królewska Wiślica”. Wiele zrobiła dla ocalenia przed zniszczeniem najcenniejszych zabytków Wiślicy, w tym Płyty Orantów.
3.    Marianna Jadwiga Kotlarz – malarka i działaczka społeczna ze Staszowa, członkini Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich i Stowarzyszenia Miłośników Pustelni Złotego Lasu. Autorka 28 wystaw indywidualnych i uczestniczka 33 wystaw zbiorowych prezentowanych w regionie i w Warszawie.
4.    Daniela Kowalska – redaktor, inicjatorka i „dobry duch” środowisk poetyckich, były prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, założycielka grupy literackiej „Bocianie gniazdo”. Autorka książki ”Spotkania z Człowiekiem” – o ludziach mogących być współczesnymi bohaterami.
5.    Stefan Rachtan – emerytowany dyrektor LO w Bodzentynie, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, działacz Towarzystwa Dawida Rubinowicza (współinicjator wydania „Pamiętników Dawida Rubinowicza). Jest autorem wielu publikacji w pismach lokalnych prezentujących historię i dziedzictwo regionu. Mówi o tym także w czasie spotkań z młodzieżą. Za swoją działalność otrzymał tytuł Honorowy Obywatel Miasta Bodzentyn.
6.    Edyta Ruszkowska – dziennikarka telewizyjna, pracownik Portalu Informacji Kulturalnej, autorka ponad 100 filmów o tematyce kulturalnej, turystycznej i promocyjnej, wielu wywiadów oraz licznych publikacji na stronie internetowej PIK. W 2009 r. nagroda specjalna na Festiwalu Form Dokumentalnych NURT za film „Nie święci garnki lepią”, „Złote Pióro Marszałka” w 2010 r.
7.    Jarosław Skulski – znany i ceniony popularyzator sztuki filmowej, twórca i kierownik kina studyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Współpracuje z wieloma ogólnopolskimi organizacjami społeczno-kulturalnymi (m.in. Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, Fundacją Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison i Polską Federacją Dyskusyjnych Klubów Filmowych). Zrealizował wiele projektów edukacyjnych, zainicjował coroczne spotkania osób prowadzących kina studyjne w mniejszych ośrodkach miejskich w Polsce. Stworzył DKF „Fenomen”.
8.    Barbara Wit-Kargul – współzałożycielka (wraz z mężem) Zespołu Teatralno-Obrzędowego „Strefień” (laureata ŚNK), autorka i reżyser wielu scenariuszy teatralnych. Także – artystka. Występowała z Zespołem „Strefień” m.in. w Teatrze Buffo w Warszawie, Teatrze na Wodzie w Łazienkach, w Tarnogrodzie. Z działalnością artystyczną związana od 10 roku życia. Członkini komisji kultury przy Zarządzie Głównym Związku OSP RP.