„Świętokrzyskie” o tradycji legionowej

„Świętokrzyskie” o tradycji legionowej

Najnowszy numer pisma „Świętokrzyskie”, wydawanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach, jest w całości poświęcony Józefowi Piłsudskiemu i jego Legionom, w związku z obchodzonym w tym roku stuleciem Czynu Legionowego. Patronat honorowy nad wydawnictwem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

W sierpniowym numerze w związku z przypadającą w tym miesiącu setną rocznicą wkroczenia do Kielc Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz sformowania 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich można przeczytać m. in. o związkach miasta Kielce i ziemi kieleckiej z tradycją legionową, o ogromnym wkładzie kielczan w dążenia niepodległościowe.

„Ten jubileusz jednak szczególnie ważny jest dla Kielc i kielczan. (…)  W 1914 r. w naszym mieście po 120 latach niewoli zapoczątkowany został proces formowania Wojska Polskiego, a także tworzenia struktur odradzającego się państwa. Tutaj w ciągu trzech tygodni w dniach 12-13 sierpnia, a następnie 19 sierpnia – 10 września stacjonowały oddziały strzeleckie Piłsudskiego. Tu utworzony został 1. pułk piechoty, na bazie którego w grudniu 1914 r. powstała I. Brygada Legionów Polskich” – piszą o roli Kielc w tych historycznych wydarzeniach Jerzy Osiecki i Andrzej Dąbrowski.

Prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk w artykule „Żeromski. Pod rozkazami Piłsudskiego” omawia jeden z mniej znanych wątków w biografii wybitnego polskiego pisarza, czyli historię jego znajomości i współpracy z Józefem Piłsudskim, a także udziału Żeromskiego w podejmowanych przez Piłsudskiego akcjach polityczno-niepodległościowych.

W obszernym, prawie dwustustronicowym wydawnictwie znalazły się również artykuły poświęcone m. in. historii formowania się Legionów, dotyczące odzwierciedlenia tamtych czasów w materiałach pamiętnikarskich i innych materiałach źródłowych. O cmentarzach legionowych na ziemiach polskich pisze Urszula Oetingen. Numer pisma jest bogato ilustrowany archiwalnymi fotografiami.

Wydawnictwo jest dostępne na sbc.wbp.kielce.pl.