Świętokrzyskie specjały na „Polskich Smakach”

Świętokrzyskie produkty regionalne oraz ich wytwórcy prezentują się podczas Praskiej Giełdy Spożywczej w Warszawie. Dwudniowej giełdzie już po raz kolejny towarzyszą Dni Produktu Regionalnego i Tradycyjnego „Polskie Smaki”. Celem imprezy jest promocja regionalnej żywności produkowanej zgodnie z narodowym dziedzictwem kulinarnym.