Świętokrzyskie talenty

Świętokrzyskie talenty

Laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i festiwali, autorzy publikacji naukowych, uzdolnieni artystycznie, językowo i matematycznie – najzdolniejsi młodzi ludzie ze Świętokrzyskiego otrzymają nagrody i wyróżnienia „Talenty Świętokrzyskie”. Uroczyste wręczenie zaplanowane zostało na 25 października, podczas gali w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Podczas posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przyznaniu 33 nagród indywidualnych i 2 zespołowych oraz 16 wyróżnień. Trafią one do uczniów i studentów z naszego województwa, którzy – mimo młodego wieku – mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia naukowe (m.in. w dziedzinie matematyki, chemii, ale też ekonomii, przedsiębiorczości czy wynalazczości) i artystyczne. Są m.in. laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych, Olimpiady Matematycznej, Polsko – Ukraińskiego Konkursu Fizycznego, Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych, Międzynarodowego Konkursu Młodych Muzyków we Włoszech, konkursów wokalnych i tanecznych.
Nagroda „Talenty Świętokrzyskie” przyznawana jest w ramach przyjętego przez Sejmik Województwa „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”.
W ramach ogłoszonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 94 wnioski o przyznanie nagrody. 51 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalno – merytoryczną. 

Źródło: Biuro Prasowe UM