Świętokrzyskie widoki – wystawa w Muzeum Narodowym

Świętokrzyskie widoki – wystawa w Muzeum Narodowym

Jak wyglądał świętokrzyski klasztor, w którym funkcjonowało carskie więzienie i jakie szkody poczynili w nim Austriacy, widoki obiektów zabytkowych, zamków, pałaców i ich ruin– ponad 280 unikalnych, w większości niepublikowanych, fotografii można zobaczyć w albumie Świętokrzyskie widoki Kieleckie i Sandomierskie w dawnej fotografii z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Otwarcie wystawy plenerowej i spotkanie promujące książkę odbędzie się 2 marca o godzinie 14 w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich.

To zapis stanu zabytków regionu, ale także wyglądu wsi, miasteczek i miast z przełomu XIX i XX stulecia. Na czarno-białych ilustracjach utrwalono podobizny mieszkańców, widoki obiektów zabytkowych, zamków, pałaców i ich ruin, a także domów i zabudowy gospodarczej. Fotografie posiadają nie tylko walor dokumentalny, ale także artystyczny. W dużej mierze są to wysmakowane obrazy, ale i sytuacyjne scenki. Uwiecznione na nich osoby tworzą zbiorowy portret mieszkańców regionu.

Fotografie zaglądają do: Bodzentyna, Chęcin, Nowej Słupi, Łagowa, Daleszyc, Opatowa, Staszowa, Szydłowa, Zawichostu, Klimontowa. Publiczność zobaczy klasztory w Świętej Katarzynie, Karczówce, Rytwianach, Wąchocku. Przyjrzy się wiejskim kościołom w Tarczku, Chybicach, Lisowie, Górach Wysokich, Sulisławicach, czy Połańcu.

Autorzy: Tomisław Giergiel, Piotr Jamski, Wojciech Kalwat, Lidia Ujazdowska
Wydawcy: Fundacja Świętokrzyska Góry Historii, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, IS PAN w Warszawie.

Fundacja Góry Historii dodatkowo zaprezentuje publikację Sandomierz na dawnej fotografii z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jest to bogato ilustrowana publikacja. 150 unikalnych fotografii ukazuje miasto i jego zabytki z przełomu XIX i XX stulecia.