Uczestnicy Spotkania Podają Sobie Ręce

Świętokrzyskie wspiera Ukrainę

W województwie świętokrzyskim gości konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski. Konsul spotkał się z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, wicemarszałkiem województwa Markiem Bogusławskim i prezydentem Kielc Bogdanem Wentą. Rozmowa dotyczyła form wsparcia udzielanego mieszkańcom Ukrainy, uchodźcom, rannym oraz walczącym z rosyjskimi wojskami. – Symboliczną nieformalną nagrodę Nobla, za pomoc i okazane serce, z wdzięcznością przyznajemy każdej Polce i każdemu Polakowi – podkreślił Wiaczesław Wojnarowski. 

Blisko rok temu, 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się agresja wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, będąca eskalacją działań prowadzonych przez Rosję w ukraińskich obwodach ługańskim, donieckim, na Krymie. Województwo świętokrzyskie przyjęło uchodźców, szukających schronienia i pomocy. Jednocześnie uruchomiono różnie formy wsparcia – mieszkania dla uciekających rodzin, pomoc żywnościową, socjalną, psychologiczną, w poszukiwaniu pracy, ofertę edukacyjną, bezpłatny transport, pobyty wakacyjne dla dzieci, organizowane zbiórki dla pozostających w Ukrainie, walczących, cywilów, rannych, wsparcie medyczne.

Za udzieloną pomoc ze strony mieszkańców województwa, organizacji, samorządów, rządu, polskiego parlamentu dziękował konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski.

– Chcę podziękować za pomoc udzielaną Ukraińcom na gościnnej ziemi świętokrzyskiej. Jesteście fantastyczni. Dziękuję każdemu mieszkańcowi Polski, przedstawicielom samorządów, organizacji, firm, polskiemu rządowi i parlamentowi za zrozumienie i wsparcie. Symboliczną nieformalną nagrodę Nobla, za pomoc i okazane serce, z wdzięcznością przyznajemy każdej Polce i każdemu Polakowi – dodał konsul Ukrainy. – Za tydzień mija rok od wielkiej inwazji Rosji na terytorium Ukrainy. Dla nas to niemal dekada walk. Walczymy nie tylko o integralność i suwerenność Ukrainy, ale o wolność całej Europy, w obronie świata. Cieszymy się, że ramię w ramię z narodem ukraińskim stoją Polacy.

– Wspieramy Ukrainę na wielu płaszczyznach – przyznał wicemarszałek Marek Bogusławski. – Realizowany jest projekt Świętokrzyskie dla Ukrainy, którego celem jest wsparcie społeczne, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w województwie świętokrzyskim. Wspieramy tworzenie mieszkań socjalnych dla uchodźców, wyposażanie uczniów z Ukrainy uczących się w polskich szkołach w sprzęt komputerowy, organizujemy wakacyjne turnusy dla ukraińskich dzieci, zbiórki pomocowe dla mieszkańców Ukrainy i wiele innych działań.

– Każdy obywatel Polski ma prawo tytułować się prawdziwym przyjacielem Ukrainy, od naszego sąsiada i towarzysza nie odwróciliśmy się w potrzebie – powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz. – Dzięki społecznym działaniom pomoc dla Ukrainy jest skuteczna na poziomie, z jakim jeszcze świat nigdy się nie spotkał. Wojna, prowadzona ze strony agresora bez żadnych zasad, brutalnie i agresywnie, jest godna potępienia. Zmieniają się jednak nasze wzajemne z Ukrainą relacje. Mamy trudną historię, ale naszą powinnością jest budowanie wspólnej przyszłości.

– Silnie i emocjonalnie zareagowaliśmy na sytuację wojny za naszą granicą – podsumował prezydent Kielc Bogdan Wenta. – Wsparcie udzielone do tej pory jest bezcenne i warte podkreślenia. Ciągłość współpracy przy udzielaniu pomocy jest niezmiernie ważna. Nikt nie wie, jak długo potrwa wojna, podejmujemy więc działania długofalowe, starając się wspólnie wytrwać i pomagać tak długo, jak będzie to potrzebne. Dziękujemy wszystkim za ofiarność i inicjatywy.

W rocznicę agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego o godzinie 10.00 rozpoczną się symboliczne uroczystości na kieleckim Dworcu Autobusowym. Tu o godz. 17.00 otwarta zostanie wystawa fotograficzna „Utracone dzieciństwo”, poświęcona pamięci najmłodszych ofiar rosyjskiej agresji. Zaplanowano także spotkanie ph. „Kiedy życie staje w miejscu” oraz projekcje filmu dokumentalnego „Żyć po tym, jak zabrali cały Twój świat”.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 24 lutego o godz. 18.00 zaprasza na koncert zatytułowany „Na niebieskim fortepianie. Ukraino – pamiętamy i pomagamy”. 24, 25 i 26 lutego 2023 roku w Muzeum Dialogu Kultur odbędzie się pokaz filmów o tematyce ukraińskiej, któremu towarzyszyć będzie prezentacja fotografii Wasilija Gołosnego “Charków 2022. Ślady wojny”.

Galeria zdjęć