Wspólnie świętują Niepodległość Ukrainy

Wspólnie świętują Niepodległość Ukrainy

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mieczysław Gębski, marszałek Andrzej Bętkowski, sekretarz województwa Mariusz Bodo oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Marcin Piętak przebywają w Winnicy. Mieszkańcy obwodu winnickiego, z którym województwo świętokrzyskie współpracuje od ponad 60 lat, świętują – obchodzony od 1991 roku – Dzień Niepodległości Ukrainy.

W czwartek, 22 sierpnia w siedzibie Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej miało miejsce oficjalne spotkanie delegacji z województwa świętokrzyskiego z Gubernatorem Obwodu Winnickiego Walerijem Korowijem oraz z Przewodniczącym Winnickiej Rady Obwodowej Anatolijem Olijnykiem. Konsulat Generalny RP w Winnicy reprezentowała wicekonsul Magda Arsenicz.
Przewodniczący Walerij Korowij podziękował za ostatnie lata wsparcia ze strony województwa świętokrzyskiego oraz za niedawną gościnę w regionie świętokrzyskim dzieci z Ukrainy, których rodzice ucierpieli na wojnie na wschodzie kraju.
Gubernator Winnicy zwrócił uwagę na to, że reforma administracyjna, która miała miejsce w Polsce, stanowi wzór dla Ukrainy i chciałby, aby jego kraj podjął wyzwanie decentralizacji.
– My reformę administracyjną przechodziliśmy dużo wcześniej, dlatego chętnie podzielimy się z Wami doświadczeniami w tej dziedzinie. Polska cały czas się zmienia, udoskonala swoje demokratyczne instytucje, ale niezmiennie wspiera Ukrainę – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.
Podczas spotkania omówiono stan wzajemnych relacji partnerskich między regionami oraz możliwości ich rozwoju.
Członkowie delegacji złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas spotkania w Konsulacie RP w Winnicy rozmawiali o sytuacji Polonii zamieszkującej ziemię winnicką. Świętokrzyscy partnerzy zapoznali się także z winnickimi inwestycjami i potencjałem gospodarczym podczas wizyty w firmie Knees, produkującej panele słoneczne.
23 sierpnia samorządowcy wezmą udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy.

W poniedziałek 26 sierpnia o godzinie 10.00 w Punkcie Informacyjno-Doradczym dla Cudzoziemców w Kielcach (ul. Sienkiewicza 78A, II piętro) zorganizowane zostaną obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w województwie świętokrzyskim. Zaprezentowana zostanie wystawa „Świętokrzyskie – Winniczyzna oczami partnera”. Ekspozycja składająca się z 20 fotografii pokazuje współczesną Winnicę i Obwód Winnicki oczami świętokrzyskich fotografików, obserwowane podczas ich wizyt na Ukrainie. Wystawie towarzyszyć będzie występ artystyczny, poczęstunek z prezentacją potraw ukraińskich oraz pokaz filmu zrealizowanego w ramach projektu pn. „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W ramach tego projektu pod kierownictwem Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód i Instytutu Polskiego w Kijowie, powstał cykl 100 filmów wykonanych przy użyciu drona, archiwizujących ślady Rzeczypospolitej Obojga Narodów na Ukrainie, w którego tworzenie zaangażowani byli polscy i ukraińscy eksperci w tym historycy, publicyści i dziennikarze.

Galeria zdjęć