Medal Wręczony Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu

Świętowali honorowi krwiodawcy

Od 22 do 26 listopada trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości w Wojewódzkim Domu Kultury uhonorowano zasłużonych dawców krwi, a także osoby i instytucje wspierające ideę bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym poprzez dzielenie się najcenniejszym darem, ratującym zdrowie i życie. Okolicznościowy medal przyznany przez Polski Czerwony Krzyż odebrał m.in. marszałek województwa Andrzej Bętkowski. W spotkaniu uczestniczyła także reprezentująca Sejmik Województwa Świętokrzyskiego radna Jolanta Tyjas.

“Oddając krew ratujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od 65 lat, gdy organizacja zajęła się kompleksową organizacją i promocją honorowego krwiodawstwa, a także uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu ludzkiego życia.

Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego ruch honorowego krwiodawstwa PCK zrzesza 1700 członków i wolontariuszy. Rocznie honorowo oddawanych jest ponad 15 tysięcy litrów krwi.

Podczas uroczystości długoletnim zasłużonym krwiodawcom za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, propagowanie idei czerwonokrzyskich, wręczone zostały odznaczenia państwowe- srebrne i brązowe krzyże zasługi, odznaki honorowe “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, odznaki honorowe PCK. Z okazji jubileuszu 65-lecia promocji honorowego krwiodawstwa PCK medal okolicznościowy otrzymał m.in. w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski. Podobne odznaczenia otrzymali wicewojewoda Rafał Nowak, wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki, przedstawiciele państwowej straży pożarnej, policji, wojska. Podczas spotkania podziękowania i puchary wręczono finalistom turnieju “Młoda krew ratuje życie”. W tym turnieju 1217 uczniów oddało łącznie 656 litrów krwi.

Akcję obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK uświetniły występy młodych artystek – Hani i Poli Jakubczyk. Wszystkim honorowym krwiodawcom serdeczne życzenia złożył marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Więcej o tym, jak zostać honorowym krwiodawcą, można przeczytać na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.