Rada Seniorów W Suchedniowie

Szkolenie komputerowe dla seniorów

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Suchedniów w wieku 60+ organizuje Fundacja na Rzecz Poprawy Jakości Życia we współpracy z Gminą Suchedniów.

Szkolenia odbywać się będą w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów przy ul. Fabrycznej 5 w godzinach popołudniowych. Program dostosowany jest do potrzeb i możliwości grupy, która liczyć będzie 7 osób.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do pokoju 202 w Urzędzie. Szczegółowe informacje można uzyskać także dzwoniąc pod numer telefonu 41 2543 186 wew 12.

 

Lokalizacja