Organizacja Pomocy Społecznej

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej

Z myślą o przyszłych kadrach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej, wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej prowadzi nabór na szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji pomocy społecznej.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej w 2020r. uzyskało zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji pomocy społecznej. DPS-VI.5122.2.6.2020.MJ i od 2020r. sukcesywnie uruchamia kolejne edycje szkoleń.

Szkolenie realizowane jest w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele co 2 tygodnie), na szkolenie przewidziane jest 265 godzin.

Szkolenie skierowanie jest do:

  1. Zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
  2. Przedstawicieli i Pracowników organizacji Społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej,
  3. Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Uprawnienia po odbyciu szkolenia

Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej jest jednym z wymogów dla osób kierujących jednostką organizacyjną pomocy społecznej, dlatego też nasze szkolenie wypełnia ten wymóg.

Rekrutacja

  • on-line poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/ntoNR3QFammHgn4a9
  • Zapisać można się również osobiście w siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych, przy ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-Kamienna lub korespondencyjnie.

Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc (20 osób)