Szkolenie Z Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Zdjęcie Prelegentów

Szkolenie z tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji

W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyło się dziś spotkanie upowszechniająco-informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego „Popularyzacja CUS, procesu DI oraz tworzenia LPDI”. Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach partnerskiego projektu pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jak poinformowała Elżbieta Korus, dyrektor ROPS – Spotkanie dedykowane było przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów z terenu województwa świętokrzyskiego. Na spotkaniu omówiliśmy kwestie dotyczące Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji, tworzenia Centrów Usług Społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji na temat bieżących kwestii dotyczących zmian w polityce społecznej. Wzięli także udział w panelu dyskusyjnym z zaproszonymi ekspertami: prof. UK, dr hab. Mirosławem Grewińskim oraz dr hab. Markiem Rymszą. O usługach społecznych w Programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 mówił Artur Potaczała, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim.

Spotkanie upowszechniająco – informacyjne dla JST zorganizowano w ramach projektu „Liderzy Kooperacji” – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”.