Warsztaty Dla Autorow Projektow Zawodowe

Szkolnictwo zawodowe w programie „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” – zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów!

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące praktycznych aspektów tworzenia projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Spotkanie, zaplanowane na 31 maja br., będzie okazją do uzyskania kluczowych informacji, niezbędnych do uzyskania dofinansowania w ramach aktualnego naboru projektów.    

Warsztaty odbędą się 31 maja 2023 r., w godz. 10.00 – 13.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13.

Spotkanie będzie dotyczyło trwającego aktualnie naboru z Działania 8.4 FEŚ 2021-2027 „Rozwój szkolnictwa branżowego”, w którym planowane, łączne dofinansowanie projektów wynosi ponad 56 mln PLN. Te fundusze będzie można przeznaczyć np. na płatne staże w firmach dla uczniów oraz na dodatkowe zajęcia i specjalistyczne kursy dla młodzieży, a także na profesjonalne szkolenia dla nauczycieli.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony przez DW EFS od 29 maja do 14 lipca br. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja, niezbędna do przygotowania projektów, dostępne są na portalu FEŚ 2021-2027. 

Formuła warsztatów przewiduje m. in.:

  •  prezentację regulaminu naboru z Działania 8.4,
  •  przedstawienie zasad tworzenia projektu z wykorzystaniem generatora wniosków SOWA EFS,
  •  odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji i kontakt telefoniczny. W tytule wiadomości należy umieścić datę oraz temat warsztatów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego, nr tel. 41 395 17 76

W razie konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.

Informujemy, iż dane osobowe uczestników warsztatów, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.