Maska Teatralna W Kolorze Pomarańczowym

Szkolny konkurs literacko-teatralny na miniaturę teatralną

Jeśli masz pomysł, jaki utwór romantyczny można wystawić współcześnie na scenie, tak, aby nadal ciekawił i zaskakiwał nową interpretacją. I potrafisz go odegrać w ramach teatru jednego aktora. To ten szkolny konkurs jest dla Ciebie. Jego organizatorem i pomysłodawcą  jest Szkoła Podstawowa nr 13 w Kielcach. Patronat medialny objął marszałek województwa świętokrzyskiego.

Konkurs Literacko – Teatralny „Scena jest dla nas” przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. Ma na celu propagowanie wartości literatury polskiej, przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych oraz kształtowanie wśród młodzieży wrażliwości na sztukę, a przez to kształtowanie kompetencji społecznych, obywatelskich i patriotycznych. Organizator planuje powtarzać ten konkurs cyklicznie, każdego roku pod innym tematem przewodnim. W obecnym  roku szkolnym tematyka brzmi: „Od kultury ludowej do walk wyzwoleńczych – różnorodność problematyki w utworach romantycznych wieszczów narodowych”.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

  • I etap (15 marca 2022 r.) ma formę pisemną – uczniowie tworzą wypowiedź pisemną na temat: „Ten utwór romantyczny warto wystawić na scenie”. Praca ma mieć charakter argumentacyjny i zawierać propozycję oraz pomysł wystawienia w formie miniatury teatralnej wybranego utworu z epoki polskiego Romantyzmu.
  • II etap konkursu odbędzie się 10 maja w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Prostej 27a w Kielcach. Będzie to etap wojewódzki i zostanie przeprowadzony przez organizatora we współpracy z instytucjami, które objęły patronat nad konkursem. Zadaniem uczestników jest wystawienie na scenie miniatury teatralnej (teatr jednego aktora) wybranego i opisanego podczas I etapu utworu literackiego epoki polskiego Romantyzmu. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja zewnętrzna, składająca się z przedstawicieli instytucji, które objęły honorowy patronat nad konkursem.