Szpital w Czerwonej Górze

Szpital w Czerwonej Górze w prestiżowym projekcie ochrony radiologicznej pacjentów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze jako jedyna jednostka ochrony zdrowia z regionu świętokrzyskiego bierze udział w prestiżowym projekcie realizowanym przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Celem inicjatywy podjętej w ramach Programu Współpracy Technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w latach 2024-2025 (IAEA Technical Cooperation Programme 2024-2025) jest podnoszenie świadomości personelu zajmującego się radiologią zabiegową poprzez promowanie procedur, w których ochrona radiologiczna pacjenta stanowi część dobrej praktyki lekarskiej.

– Projekt IAEA TC POL9028 – “Zapobieganie niepożądanym reakcjom tkanek w procedurach radiologii zabiegowej” pozwoli na wymianę doświadczeń z innymi ośrodkami wykonującymi procedury z zakresu radiologii zabiegowej, jak również na rozwój personelu pracującego w naszej jednostce w zakresie narażenia medycznego i zawodowego skupiając się w szczególności na pierwszych ogólnopolskich badaniach występowania efektów deterministycznych wynikających z procedur radiologii zabiegowej, którego celem jest uzyskanie realnych informacji na temat występowania takich przypadków i ich nasilenia – wyjaśnia Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

W ramach projektu możliwe będą wizyty studyjne w wiodących, zagranicznych ośrodkach radiologii zabiegowej, centrach radiologii i wyższych uczelniach, a także szkolenia z wybranych procedur interwencyjnych. Dodatkowo w KCORwOZ utworzone zostanie Centrum Symulacyjne do szkolenia specjalistów w zakresie procedur radiologii zabiegowej z dostępem do wizualizacji w czasie rzeczywistym wirtualnych poziomów narażenia pacjentów i personelu z zastosowaniem mobilnego systemu dozymetrii indywidualnej.

Więcej informacji na stronie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej: https://www.kcor.gov.pl/.