Poczet Sztandarowy, Marta Solnica, Andrzej Bętkowski

Sztandar dla świętokrzyskich ratowników i odznaczenia dla niosących pomoc

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach otrzymało nowy sztandar, nadany na mocy uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Sztandar przekazał na ręce dyrektor Centrum Marty Solnicy marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Podczas świętokrzyskich obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego wręczono także odznaczenia honorowe, przyznane przez wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza ratownikom i lekarzom.

Sztandar dla jednostki podległej samorządowi województwa – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – został nadany na podstawie uchwały nr 7816/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2023 roku.

– Chciałbym wszystkim ratownikom w dniu ich święta życzyć wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, nieustającej pasji do ofiarności i  niesienia pomocy wszystkim potrzebującym – powiedział marszałek województwa Andrzej Bętkowski. – Niech dewiza widniejąca na sztandarze będzie wyznacznikiem waszego działania. Dziękuję za ofiarność, otwartość na drugiego człowieka, odwagę – dodał.

Na awersie sztandaru widnieje kolorowe logo Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na białym tle. Na rewersie znajduje się wizerunek orła białego z głową ozdobioną złotą koroną na czerwonym tle i umieszczony powyżej napis koloru złotego: “Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Przedstawione są także 3 daty znaczące dla świętokrzyskiego ratownictwa: rok 1917 – data zakupu pierwszego konnego pojazdu do przewozu chorych w Kielcach, 1949 r. – czas zorganizowania stacji pogotowia ratunkowego w Kielcach oraz 2000 r. – utworzenie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

– Nadanie sztandaru świętokrzyscy ratownicy odbierają jako zaszczyt i zobowiązanie do wytężonej pracy – podkreśliła dyrektor Centrum Marta Solnica. – To dla nas dowód szacunku społeczeństwa, zaufania dla naszej działalności – dodała.

Podczas obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wręczył blisko 100 odznaczeń i wyróżnień honorowych dla ratowników, lekarzy oraz osób zasłużonych dla ratownictwa.

W spotkaniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wziął udział także p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Leszek Król.