Szybsza podróż

25 lipca br. w siedzibie rzeszowskiego Zakładu Linii Kolejowej została podpisana umowa między: województwem podkarpackim, województwem świętokrzyskim i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dotyczyła ona wspólnego finansowania opracowania Studium Wykonalność dla budowy drogi kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz – Ocice – Rzeszów.

25 lipca br. w siedzibie rzeszowskiego Zakładu Linii Kolejowej została podpisana umowa między: województwem podkarpackim, województwem świętokrzyskim i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dotyczyła ona wspólnego finansowania opracowania Studium Wykonalność dla budowy drogi kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz – Ocice – Rzeszów.
Poszczególne strony reprezentowane były przez: marszałka województwa podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego i wicemarszałka Bogdana Rzońcę, dyrektora Departamentu Infrastruktury Wojciecha Sikorskiego występującego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektorów PKP PLK S.A – Włodzimierza Żmudę i Józefa Majerczaka.

Studium Wykonalności jest dokumentem niezbędnym do starania się o dofinansowanie modernizacji linii kolejowej z funduszy unijnych. Szacowany koszt wykonania opracowania, które będzie zawierało m.in.: prognozy społeczno – gospodarcze, analizę rynku usług towarowych, analizę środowiskową i finansowo- ekonomiczną czy analizy techniczne opcji modernizacji linii, to 9 mln zł. Na przygotowanie Studium, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, ma czas do 31 października 2008 r.

Dzięki modernizacji liczącego 127 km odcinka Skarżysko-Kamienna – Ocice poprawi się obsługa ruchu pasażerskiego i towarowego między województwami. Linia ta połączy również dwa strategiczne korytarze kolejowe – linię Nr 8 (Gdańsk –Warszawa – Kraków) i linię E30 (Tarnów – Rzeszów – Przemyśl). Zwiększona zostanie prędkość pociągów – do 160 km/h na odcinku Rzeszów – Sandomierz i do 120 km/h na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz, co znacząco skróci czas podróży z Warszawy do Rzeszowa.
Także w perspektywie zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012, województwo świętokrzyskie zyska sprawne połączenie z terenami Polski południowo-wschodniej oraz z Ukrainą. Przeprowadzone inwestycje znacząco wpłyną na podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej okolicznych gmin.

W tym roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczy na ten cel 500 tys. złotych, a w roku następnym aż 2,5 mln zł. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na 1 mld zł.