Laureaci Uczniowie

Talenty Świętokrzyskie 2023 przyznane

Już po raz 24. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagrodził wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z regionu, przyznając im stypendia “Talenty Świętokrzyskie”. Spotkanie ze stypendystami, wręczenie dyplomów i przekazanie gratulacji odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Stypendia z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Arkadiusza Bąka, wiceprzewodniczącego Marka Strzały, członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, a także kuratora oświaty Kazimierza Mądzika odebrało 24 stypendystów. W WDK gościli także dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Piotr Kisiel i zastępca dyrektora Renata Bilska.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów. Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży są stypendia “Talenty Świętokrzyskie”.
Wśród dotychczas nagrodzonych i wyróżnionych osób znaleźli się: laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, studenci mający wybitne osiągnięcia naukowe (wynalazki, aktywna działalność naukowa), laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, turniejów tańca, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów instrumentalnych.

–  Dziękuję rodzicom, opiekunom, nauczycielom za to, że dają wam oparcie i możliwość rozwijania swoich pasji i niezwykłych umiejętności – powiedział podczas uroczystości przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk. – Bądźcie otwarci na nowe, rozwijajcie się i kształćcie, by wrócić do Świętokrzyskiego i wspierać jego rozwój, pracując tu i mieszkając – dodał przewodniczący.

– Jesteście naszą nadzieją i przyszłością, z podziwem patrzymy na rozwój naszych świętokrzyskich utalentowanych uczniów i studentów, zdobywających nagrody, prezentujących umiejętności artystyczne, umysł, ale też pracowitość i pomysłowość – powiedział wręczając stypendia tegorocznym laureatom członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka. – Może przyznane wsparcie finansowe nie jest olbrzymie, ale to jeden z elementów podkreślających nasze uznanie i mamy nadzieję, mobilizujący do dalszej pracy.

W tegorocznej edycji spośród zgłoszonych 63 wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów i dla studentów, członkowie komisji zarekomendowali Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego 24 osoby.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział m.in. prof. dr hab. Jarosław Karpacz, prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Włodzimierz Makieła, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, dr Małgorzata Sztorc, pracownik Katedry Zarządzania i Marketingu Politechniki Świętokrzyskiej, pracująca w komisji stypendialnej.

Podczas gali gratulacje przekazano Kamilowi Kumorowi, Kamila Kumora, laureatowi ogólnopolskiego konkursu MATURA NA 100%, który uzyskał tytuł laureata tego konkursu. Jego organizatorzy wybierają i nagradzają uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas egzaminu maturalnego. Kamil to absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Aktualnie jest studentem I roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Uroczystość wręczenia stypendiów “Talenty Świętokrzyskie” umiliły prezentacje taneczne Natalii Fijas, Partycji Kwiecień, oraz występ wokalny Mai Janowskiej i Hanny Maciejczyk.

Stypendium Talenty Świętokrzyskie 2023 dla uczniów otrzymali:

 • Paweł Bednarski, uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu,
 • Natalia Fijas, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
 • Michał Jamróz, uczeń Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
 • Maja Janowska, uczennica Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie,
 • Patrycja Kwiecień, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
 • Patrycja Kopacz, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach,
 • Hanna Maciejczyk, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie,
 • Joanna Orłowicz, uczennica I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
 • Michał Wąsiel, uczeń Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Stypendium Talenty Świętokrzyskie 2023 dla studentów otrzymali:

 • Karolina Cebula, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Joanna Cielecka, studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Luiza Dębska, studentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
 • Dominik Drobek, student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Piotr Klusek, student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Natalia Krawczyk, studentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
 • Antonina Jasztal, studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Kornelia Mazur, studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Rafał Micigolski, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Franciszek Mochocki, student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Izabela Oleś, studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Mateusz Pięta, student Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Fryderyk Sadłocha, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Adrian Suliga, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Kacper Ślusarczyk, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.