Pięknie, kolorowo i smacznie na Targach AGROTRAVEL

Pięknie, kolorowo i smacznie na Targach AGROTRAVEL

Rozpoczęła się jedna z najciekawszych imprez turystycznych w naszym województwie. Na Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki swoją ofertę prezentują firmy z tych branż, producenci, twórcy ludowi, lokalne grupy działania a także poszczególne regiony. Krajem Partnerskim targów jest region Velikiej Goricy w Chorwacji, a Regionem Partnerskim Makroregion Polski Wschodniej. W uroczystym otwarciu targów wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek województwa Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz członkowie Zarządu – Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek. Jednym z organizatorów Targów jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a patronat nad nimi objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Targi AGROTRAVEL mają w swoim założeniu promować turystykę wiejską, lokalnych producentów oraz zbliżać do siebie branżę związaną z wypoczynkiem na wsi i czerpaniem z jej uroków. Tradycyjnie wydarzenie należy do najbardziej kolorowych i radosnych, jakie odbywają się w naszym regionie. Impreza potrwa do 12 kwietnia.

– Wystarczy wyjechać z wielkiego miasta, aby zobaczyć, jaki potencjał ma polska wieś. Takimi imprezami jak ta, trzeba go pokazywać i promować. Potencjał dziedzictwa kulturowego, również w turystyce jest niezwykle ważny i my musimy umieć go przekazywać kolejnym pokoleniom. I temu służy właśnie agroturystyka. Można na niej wzmacniać potencjał gospodarczy regionu i to się właśnie tu dzieje – powiedział podczas uroczystego rozpoczęcia targów, Arkadiusz Bąk, Wiceminister Gospodarki oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Na potencjał naszego regionu wskazywał również Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego – O wyjątkowości naszego regionu i o atutach zielonego świętokrzyskiego już państwo wiecie. Największą naszą wartością są jednak ludzie. Aktywność samorządów, lokalnych grup działania pokazuje, że wiejski, ludowy nie oznacza już niczego passe, że są to wartości, które można pokazywać światu, komercjalizować i na tym zarabiać. Targi to dla wszystkich również okazja do nauczenia się czegoś wzajemnie od innych – powiedział Adam Jarubas, który cieszył się również z uchwalenia przez Sejm ustawy, która umożliwi ludziom mieszkającym na wsi sprzedaż produktów ze swoich gospodarstw.

– Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że agroturystyka powstawała przy niewierze, w to, że na wsi może rozwijać się turystyka. Potrzeba było wręcz rewolucji, aby ten sektor mógł się tak rozwinąć. Świat się jednak cały czas zmienia i trzeba się nadal rozwijać. Według mnie trzeba teraz dyskutować o standaryzacji w agroturystyce. Należy pomyśleć też o tym, że gospodarstwa agroturystyczne to w większości również gospodarstwa ekologiczne. Widzę tu ogromną szansę, aby gospodarstwa miały ogromny dodatkowy komponent w swojej ofercie w postaci sprzedaży żywności – wskazywał Piotr Żołądek – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W uroczystości otwarcia imprezy wzięli udział m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Wiceminister Gospodarki i Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Jędrzejczak, ambasadorowie republik Chorwacji, Armenii i Urugwaju, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz członkowie Zarządu Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek.

– To wydarzenie nie ma tylko wymiaru ogólnopolskiego. To impreza międzynarodowa, są na niej przedstawiciele nowych krajów. Dzięki środkom z poprzedniego okresu programowania, udało się wykreować wiele szans dla agroturystyki, a wszystko dzięki ludziom. W ubiegłym roku targi te odwiedziło ponad 20 tys. osób. W tym roku ta liczba powinna być jeszcze większa. Gratuluję tej wspaniałej imprezy i jej organizatorom – powiedział Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP.

W obszernych halach Targów Kielce wystawcy krajowi i zagraniczni prezentują oferty wakacyjne i weekendowe, uroki swoich regionów oraz tradycyjne rękodzieło. Nie brakuje degustacji potraw czy napojów regionalnych, w sporej części przygotowywanych przez lokalne grupy działania.

– Targi te pokazują, że możliwa jest bardzo dobra współpraca różnych środowisk wokół jednego zagadnienia. Targi są organizowane przy współpracy dwóch ministerstw, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Polskiej Organizacji Turystycznej, a przede wszystkim dzięki wielu organizacjom lokalnym, m.in. lokalnym grupom działania. Polska wieś w ostatnich latach uczyniła ogromny postęp. Ta zmiana była dostępna dzięki bardzo mądremu wykorzystaniu środków unijnych. Szczególnie LGD były mocno aktywne, przede wszystkim w ramach programu Leader, który wyzwolił potencjał na ogromną skalę i jego przykłady widzimy na dzisiejszych targach – wystarczy spojrzeć na ofertę województwa świętokrzyskiego. Wieś może zaoferować bogatą, zróżnicowaną ofertę turystyczną. Na polskiej wsi mamy już 80 tys. miejsc noclegowych i są to ogromne możliwości biznesowe – powiedziała Zofia Szalczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która była gościem Targów.

Podczas uroczystego rozpoczęcia targów, 7. edycję imprezy przedstawili dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Małgorzata Wilk – Grzywna.

– Zawsze powtarzam, że jesteśmy narodem przedsiębiorczym i gościnnym, mamy piękny i malowniczy kraj. W te cechy idealnie wpisuje się agroturystyka. Jest ona ważna dla rozwoju polskiej gospodarki, a jeszcze ważniejsza w rozwoju całej branży turystycznej. Takie województwo jak świętokrzyskie, to idealny przykład promocji agroturystyki i wykorzystania jej potencjału – mówił Tomasz Jędrzejczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Jednym z organizatorów targów była Polska Organizacja Turystyczna, której zaangażowanie podkreślał jej prezes, Rafał Szmytke – POT jest partnerem targów od praktycznie samego początku. Obszar agroturystyki, żywności ekologicznej to obszar, dzięki któremu Polska jest obecnie bardzo często dostrzegana poza granicami kraju. Musimy wykorzystać ten potencjał.

Swoje duże stoisko miało również Województwo Świętokrzyskie, promowany był również przebiegający przez nasz region Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, na którego stoisku swoje umiejętności prezentował Krystian Herba, specjalizujący się w trawlu rowerowym.

– Jako Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, wspólnie z czterema innymi regionami, realizujemy ogromny projekt o wartości ponad 300 mln złotych. Dzięki szlakowi ścieżek rowerowych Green Velo agroturystyka wzbogaci się o tę infrastrukturę, która bardzo pomoże jej w rozwoju. W przyszłym roku będzie można jechać szlakiem długości blisko 2000 km i cały czas działamy nad jego promocją – powiedział Jacek Kowalczyk, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektor Dapertamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Krajem partnerskim targów był region miasta Velika Gorica w Chorwacji. Na scenie oraz stoisku targowym prezentował się zespół “Jana” właśnie z tego miasta, a w Kielcach gościła duża delegacja z tego miasta na czele z jego burmistrzem.

– Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego za możliwość zaprezentowania się na targach. Nasze miasto jest zainteresowane rozwojem kontaktów z regionami poza Chorwacją, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę ze Świętokrzyskim. Przed nami kolejne wyzwania – jak żyć i funkcjonować w ramach Unii Europejskiej. Chcemy współpracować nad projektami finansowanymi z Unii Europejskiej i liczymy na czerpanie z doświadczenia województwa świętokrzyskiego – powiedział burmistrz miasta Velika Gorica, Dražen Barišić.

W obszernych halach wystawienniczych Targów Kielce wystawcy krajowi i zagraniczni będą prezentować oferty wakacyjne i weekendowe, uroki swoich regionów oraz tradycyjne rękodzieło. Nie zabraknie degustacji potraw czy napojów regionalnych, w sporej części przygotowywanych przez Lokalne Grupy Działania.

– Z rolnictwa na wsi będzie mogło żyć oraz mniej osób w następnych latach, dlatego te targi są tak bardzo ważne. Agroturystyka jest rozproszona, dlatego jej promocja, na takich imprezach jak ta, jest szczególnie istotna – dodał Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce.

Podobnie jak w poprzednich latach, podczas Targów AGROTRAVEL, odbywa się Międzynarodowa Konferencja, której temat w tym roku będzie brzmiał „Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe paradygmaty dla XXI wieku”. Zakończyła się już konferencja “Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, która pokazała rolę kuchni regionalnej i produktów lokalnych w rozwoju turystycznym regionu oraz produkt turystyczny oparty na dziedzictwie kulinarnym, a nadal trwa Forum Turystyki Wiejskiej, które służy wymianie doświadczeń z okresu programowania UE 2007-2013 dotyczących rozwoju turystyki wiejskiej, głównie w zakresie kompleksowej oferty, sieciowania produktów.

AGROTRAVEL odwiedza także grupa czeskich dziennikarzy, która zapoznaje się z ofertą turystyki wiejskiej w naszym województwie, kulinarnej i rodzinnej. Nasze województwo odwiedzą przedstawiciele największych mediów w Czechach – publicznego radia Český rozhlas, drugiego największego magazynu podróżniczego w Czechach Travel Digest czy drugiego najpopularniejszego dziennika w Czechach o nakładzie powyżej 100 tys. – Pravo.

Jednym z organizatorów Targów jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a patronat nad nimi objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.