P1320837

Test zainaugurował 32. sesję egzaminacyjną w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

155 osób przystąpiło w piątek, 23 listopada do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Test rozpoczął się o godzinie 10 sali budynku ZUGA SHL w Kielcach. W tym samym czasie, taki sam sprawdzian, odbywał się we wszystkich Izbach w całym kraju w ramach 32. sesji egzaminacyjnej.

– Przeprowadzanie egzaminów i nadawanie uprawnień budowlanych, czyli umożliwienie inżynierom pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to podstawa działalności naszej Izby – mówi Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Piątkowy egzamin rozpoczął się o godzinie 10. O jego zasadach poinformował przewodniczący Andrzej Pieniążek. Ilość pytań i czas przeznaczony na rozwiązaniu testu był uzależniony od specjalności i zakresu uprawnień, o jakie starali się inżynierowie. Zdający nie mogli mieć przy sobie telefonów komórkowych, a ich tożsamość była sprawdza przy wejściu na salę. Wtedy też otrzymywali zestaw pytań w zamkniętych kopertach.

Wyniki testu zostaną ogłoszone już w sobotę, 24 listopada, natomiast w poniedziałek, 26 listopada rozpoczną się egzaminy ustne, które potrwają do 8 grudnia. Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nastąpi 14 stycznia 2019 roku.

Galeria zdjęć

Lokalizacja