Tomasz Jamka

Tomasz Jamka

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.