Bs0a2097

Tomasz Jamka

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.