Budynki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z lotu ptaka

Transplantolodzy podsumowują rok

Transplantolodzy podkreślają, że rok 2023 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę przeczepionych narządów w Polsce. Dotyczy to również regionu świętokrzyskiego i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W placówce, w minionym roku, pobrano narządy od 16 zmarłych pacjentów i przeszczepiono 21 nerek – najwięcej w historii.

W regionie, jak informuje dr n. med. Jacek Bicki – kierujący Kliniką Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej w WSzZ, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii, pobrano łącznie ponad 80 narządów – co w praktyce dało szansę na zdrowie i życie ponad 80 ciężko chorym osobom.

Jacek Bicki podkreśla zaangażowanie personelu medycznego m.in.: anestezjologów, neurochirurgów, neurologów i koordynatorów transplantacyjnych w proces rozpoznawania śmierci mózgu i pobierania narządów.

Z danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji “Poltransplant” wynika, że w 2022 r. przeszczepiono w Polsce 1402 narządy od zmarłych dawców (o ponad 120 więcej niż rok wcześniej). Natomiast w roku 2023 przeszczepiono aż 1805 narządów wewnętrznych, takich jak nerki, serce, wątroba, trzustka oraz płuca.