Trwa nabór w projekcie Akademia Menadżera MŚP

Trwa nabór w projekcie Akademia Menadżera MŚP

Jeśli jesteś: mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z województwa świętokrzyskiego i chcesz wiedzieć jakich kompetencji i szkoleń potrzebujesz oraz uzyskać na nie dofinansowanie – weź udział w projekcie „Akademia Menadżera MŚP” i zyskaj do 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w twojej firmie.

Osoby biorące udział w projekcie opracują diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeszkolą kadrę zarządzającą i otrzymają refundację poniesionych kosztów do wysokości 80 %.

Projekt Akademia Menadżera skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP – zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw – z terenów województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Rekrutacja do projektu już trwa i prowadzona jest w sposób ciągły poprzez:
• przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP
• przesłanie dokumentów rekrutacyjnych w formie plików pdf drogą mailową na adres: am3@marr.pl
• weryfikację dokumentów i przesyłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów: regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia,  są udostępnione w zakładce Dokumenty na stronie projektu.

Zgłoś się już dziś na https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz i uzyskaj dodatkowe informacje.

Nabór trwa do wyczerpania środków.

Kontakt z Zespołem ds. wsparcia MŚP:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Departament Zarządzania Projektami i Programami
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków, p. 312 lub 216
e-mail: am3@marr.pl
www.marr.pl/am3
tel.: 12 617 66 04 lub 12 617 66 54
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.