Trwa renowacja zabytków w kościele w Lisowie

Trwa renowacja zabytków w kościele w Lisowie

W 2019 parafia św. Mikołaja w Lisowie obchodzić będzie jubileusz 900-lecia istnienia. W związku z tym w kościele parafialnym prowadzone są prace konserwatorskie przy wyposażeniu świątyni, wpisanym do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

Parafia pw. Św. Mikołaja w Lisowie realizuje dwa projekty dotyczące renowacji zabytkowej ambony oraz zabytkowego prospektu organowego, na które pozyskała dofinansowanie w kwocie 79.677,00 zł. Na renowację ambony parafia otrzymała 39.811,00 zł, zaś na odnowienie prospektu organowego kwotę 39.866,00 zł. Oba projekty są dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”.

Jak potwierdza ks. Czesław Krzyszkowski, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lisowie. – Ambona oraz prospekt organowy były w bardzo złym stanie technicznym i wymagały pilnego odnowienia. W skutek upływu czasu oba zabytki utraciły swój żywy wygląd i blask.

– Konieczne było podjęcie działań zmierzających do przywrócenia piękna architektury zabytkowego kościoła i przeprowadzenia gruntownej konserwacji obu zabytków – dodaje ks. Paweł Tkaczyk, dyrektor ds. budownictwa sakralnego i kościelnego, dr historii sztuki, Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej.

Zabytkowa ambona z kościoła parafialnego w Lisowie jest wyjątkowa ze względu na swoją formę, przypominającą łódź płynącą na morzu, symbolizującą Kościół, który płynąc przez wieki głosi światu Radosną Nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa i zbawieniu człowieka.

Ambona oraz jej dekoracja snycerska wykonane zostały z drewna. Architekturę i wzmocnienia konstrukcyjne wykonano z drewna iglastego natomiast snycerka, a także elementy dekoracyjne powstały z miękkiego drewna liściastego. Ambona jest polichromowana, a niektóre elementy dekoracyjne pierwotnie były złocone i srebrzone. W latach 80. ubiegłego wieku ambona była poddana naprawie, podczas której w sposób nieprawidłowy wykonano przemalowania w technikach olejnych, natomiast pierwotne złoto oraz srebro zostały zastąpione tzw. szlagmetalem oraz szlagaluminium.

Zakres wykonywanych prac konserwatorskich jest bardzo szeroki. W pierwszym etapie wykonuje się konserwację techniczną, której celem jest wzmocnienie strukturalne osłabionego przez owady drewna oraz ustabilizowane rozluźnionych elementów drewnianych. W ramach konserwacji estetyczno-plastycznej, będącej ostatnim etapem prac zostanie przywrócona pierwotna kolorystyka ołtarza jak również odtworzone zostaną złocenia i srebrzenia.

Prospekt organowy został wykonany w roku 1823. Ze względu na konstrukcję prospektu część prac konserwatorskich jest wykonywana w specjalistycznej pracowni, a część na miejscu w świątyni. Do najważniejszych prac zaplanowanych do wykonania należy wzmocnienie struktury drewna oraz zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi w postaci żerujących owadów. Ostatnim etapem prac będzie ponowny montaż poszczególnych elementów prospektu oraz konserwacja estetyczna, której celem jest przywrócenie pierwotnego wyglądu zabytku.

Prace przy obu zabytkach zakończą się 30 czerwca 2019 r.

Galeria zdjęć

Lokalizacja