Trwa rozbudowa prawego wału Wisły w Sandomierzu

Trwa rozbudowa prawego wału Wisły w Sandomierzu

W Sandomierzu trwa pierwszy etap prac związanych z podwyższeniem i rozbudową prawego wału Wisły. Inwestycja odbywa się w ramach realizacji „Koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega”. 18 lutego, w siedzibie Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sandomierzu, odbyło się spotkanie podczas którego rozmawiano na temat  stanu inwestycji. W spotkaniu uczestniczył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt przygotowania zabezpieczenia przeciwpowodziowego węzła Sandomierskiego, został opracowany w nawiązaniu do “Koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega”. Realizatorem inwestycji jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Inżynierskie CERMET – BUD Sp. z o.o. w Krakowie.

– Obecnie prowadzony jest pierwszy etap inwestycji pn. “Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły”. W trakcie realizacji jest m.in. wał przeciwpowodziowy Huta Szkła – Koćmierzów. Drugi etap planujemy rozpocząć jeszcze w bieżącym roku. Ostatnim elementem modernizacji wałów prawobrzeżnej części Sandomierza będzie poprawa stanu technicznego wału opaskowego, który w czasie powodzi w 2010r. uchronił Hutę Szkła i sandomierskie osiedle Baczyńskiego. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna dotycząca tego etapu – informuje Anna Koziełło z ŚZMiUW w Kielcach.

Dotychczas w ramach opracowanej koncepcji rozbudowano lewy wał rzeki Trześniówki w Sandomierzu, a także rozbudowano lewy wał rzeki Koprzywianki (gmina Samborzec). W 2013 roku rozpoczęto również rozbudowę prawego wału rzeki Koprzywianki (gmina Samborzec) i prawego wału rzeki Wisły: Huta Szkła – Koćmierzów w Sandomierzu.

Ze środków budżetu państwa w 2013 roku Świętokrzyski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Kielcach wykonał także trzy mniejsze zadania inwestycyjne oraz opracował pięć dokumentacji projektowych.