Andrzej Pruś, Marta Solińska Pela, Julia Dziuba

Trwają prace nad wyborem radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego kolejnej kadencji

Zakończył się nabór do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kandydatów można było zgłaszać do 15 maja; o tym, kto ostatecznie wejdzie w skład Młodzieżowego Sejmiku zadecyduje Kapituła złożona z 9 osób – młodzieżowych radnych poprzedniej kadencji, którzy nie ubiegają się o ponowny mandat radnego. We wtorek, 26 maja odbyło się jej pierwsze posiedzenie. Uczestniczył w nim przewodniczący ustawowego Sejmiku, Andrzej Pruś.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem COVID-19, Kapituła obradowała i podejmowała decyzje w trybie zdalnym. Jak informuje wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego a jednocześnie przewodnicząca Kapituły Julia Dziuba, która prowadziła wtorkowe obrady, w wyniku rekrutacji, do Kancelarii Sejmiku wpłynęło 51 zgłoszeń. Wymogów formalnych nie spełniły 4 zgłoszenia. Na młodzieżowych radnych czeka do 45 miejsc.

Swoich kandydatów zgłosiły młodzieżowe rady gmin i miast z terenu województwa świętokrzyskiego, samorządy uczniowskie i studenckie oraz organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz. Najmłodszy kandydat na radnego ma 15 lat, zaś najstarszy 23 lata. To osoby z różnym doświadczeniem i pomysłami, aktywnie działający w swoich środowiskach, którzy chcą zaangażować swój czas i energię w pracę na rzecz regionu.

Listę radnych młodzieżowego Sejmiku II kadencji zatwierdzi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, po czym zostanie ona podana do publicznej wiadomości. Kadencja będzie trwać dwa lata, a sesje i posiedzenia komisji odbywać się będą stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych).

Jak podkreśla przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, nasz Sejmik Młodzieżowy był jednym z pierwszych, powołanych do funkcjonowania w RP. Dlatego też samorządy innych województw chętnie uczą się od świętokrzyskiego, opracowując m.in. regulaminy działania, próbując włączać młodzież w pracę przy opiniowaniu uchwał.

– Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z młodymi radnymi I kadencji ponieważ zawsze wnosili do współpracy z „dorosłymi” radnymi naprawdę wiele wartości. Za punkt honoru postawiłem sobie, aby możliwie mocno dowartościować młodych radnych mijającej kadencji. Nie wiem na ile się to udało, z zaangażowania młodzieży mogę tylko wnioskować, że przyniosło efekty – mówi Andrzej Pruś. – Naszą powinnością jest wychowanie sobie pracowitych, zaangażowanych następców, a ja głęboko wierzę, że wśród tych młodych radnych jest co najmniej kilku takich, którzy w samorządzie, czy w ogóle w życiu publicznym, jako już dorośli ludzie będą funkcjonowali bardzo poważnie. Nie zapominajmy, że młodzież w obecnej kadencji podejmowała niezwykle trudne wyzwania i zrealizowała je doskonale. Choćby rekomendacje do Strategii Rozwoju Województwa bardzo wysoko ocenione przez specjalistów czy zaopiniowanie uchwał ustawowego Sejmiku w sprawie stypendiów dla ich rówieśników. Spisali się fenomenalnie, a uwagi wnoszone przez nich na etapie dyskusji były naprawdę bezcenne – dodaje przewodniczący Sejmiku.

Czy warto zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego? Wiceprzewodnicząca tego gremium, Julia Dziuba nie ma najmniejszych wątpliwości: – Zdobyliśmy przez te dwa lata mnóstwo nowych doświadczeń, nauczyliśmy się pracować z decydentami, którzy jak się okazuje, nie są tacy straszni jak czasami wyglądają w telewizji. Praca w Sejmiku Młodzieżowym daje niebagatelną szansę rozwinięcia się pod względem wystąpień publicznych, organizowania różnych wydarzeń czy współpracy w grupie – mówi Julia Dziuba.

Kolejne posiedzenie Kapituły podczas którego kontynuowane będą prace nad wyborem młodzieżowych radnych wojewódzkich II kadencji odbędzie się w przyszłym tygodniu.

 

 

Galeria zdjęć