Ty też możesz pomóc! – oddajemy krew

W sezonie wakacyjnym drastycznie wzrasta zapotrzebowanie na krew, która jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób.

W sezonie wakacyjnym drastycznie wzrasta zapotrzebowanie na krew, która jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób.
Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.

Dlatego też pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, odpowiadając na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oddali dziś honorowo krew. Jest to kolejna z szeregu akcji honorowego krwiodawstwa, w której uczestniczyli przedstawiciele Urzędu.

Ty też możesz pomóc! Przyłącz się do akcji i oddaj krew!

Szczegółowe informacje o honorowym krwiodawstwie można uzyskać na stronach: www.krewniacy.pl, www.towarzysze.glt.pl  i www.rckik-kielce.com.pl, a także w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i w oddziałach zamiejscowych .