U nas Kraków lokowano…

Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka  uczestniczył 2 czerwca w obchodach 750 lecia Lokacji Miasta Krakowa na Błoniach w Koperni koło Pińczowa.

Lat temu 750, w odległych czasach średniowiecza, dzieje wsi Kopernia stały się ważną częścią historii Polski – zdarzyło się tak za sprawą wydanego tu dokumentu lokacyjnego dla Krakowa, w czerwcu 1257 roku.

Na odbytym wówczas koło wsi wiecu z udziałem rycerstwa, możnych panów i dostojników Kościoła, miasto otrzymało nowoczesne prawo i nowy kształt urbanistyczny.

Główny wydawca dokumentu, książę Bolesław Wstydliwy, zaznaczył w nim:”My, z Bożej łaski książę Krakowa i Sandomierza, razem z dostojną matką naszą Grzymisławą i szlachetną małżonką naszą Kunegundą, miasto to zakładamy według prawa i wzoru Magdeburga”.

Intencją władcy, znanego z licznych przedsięwzięć dla rozwoju gospodarczego Małopolski, było dopomożenie stołecznemu Krakowowi w szybkiej odbudowie po niszczycielskim najeździe tatarskim w 1241 roku.

Dokumentowi świadkowali m. in.: Prandota – biskup krakowski, Adam – kasztelan krakowski, Mikołaj – wojewoda krakowski, Jan sędzia sandomierski, Lassota – prepozyt skalbmierski.

Obchody “U NAS KRAKÓW LOKOWANO…” rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. Św Jana Apostoła i Ewangelisty.

Następnie w Muzeum Regionalnym w Pińczowie, odbyło się seminarium naukowe pt.„By przeszłości czas nie zaćmił i niepamięć…”, referaty wygłosili: prof. Jerzy Wyrozumski, prof. Ireneusz Bobrowski oraz regionalista Andrzej Dziubiński. Później uczestnicy obchodów mogli obejrzeć wystawę fotograficzną „Ślady Pińczowa w Krakowie”.

Uroczystości uświetnił program artystyczny oraz odsłonięcie obelisku upamiętniającego nadanie Aktu Lokacyjnego dla Miasta Krakowa we wsi Kopernia.

http://www.wici.info/