Uchwała Nr 1 Komisji Konkursowej w sprawie wyboru laureatów i wyróżnionych w X edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator

UCHWAŁA NR 1/2018 Komisji Konkursowej ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wyboru Laureatów i Wyróżnionych w X edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator

Na podstawie §5 ust. 8, pkt c Regulaminu Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator, stanowiącego załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXIII/590/13 z dnia 16 lipca 2013 roku oraz §3 ust. 3 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Świętokrzyski Racjonalizator z dnia 7 listopada 2011 roku uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyznaje się trzy Nagrody Główne za patenty:

  • na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Mirosław Płaza, prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach pn.: Układ generacji sygnałów, zwłaszcza do zastosowań w elektroterapii.
  • na rzecz twórcy, tj.: Jan Gładki, FLUID S.A. pn: Sposób przetwarzania biomas w paliwo odnawialne i urządzenie do przetwarzania biomas w paliwo odnawialne.
  • na rzecz twórcy, Bogusław Marczewski tj.:, TECHMAR pn: Urządzenie do nachylenia koła łopat w maszynach przepływowych.

§ 2

Przyznaje się dwa Wyróżnienia za patenty:

  • na rzecz zespołu twórców, tj.: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sapiecha, dr hab. Roman Stanisław Deniziak, dr inż. Arkadiusz Chrobot, dr inż. Grzegorz Łukawski, mgr inż. Leszek Ciopiński, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach pn.: Układ do transmisji danych.
  • na rzecz zespołu twórców, tj.: prof. UJK dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, Prof. UJK dr hab. inż. Anna Świercz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pn.: Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do pochłaniania siarkowodoru i alkoholi tiolowych z osadów ściekowych.

§ 3

Przyznaje się cztery Nagrody za zgłoszone wynalazki:

  • na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. inż. Grzegorz Radomski, dr hab. inż. Sławomir Karyś, mgr inż. Paweł Stawczyk, mgr inż. Marcin Pawlak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: Zestaw do indukcyjnego ogrzewania rozjazdów szynowych.
  • na rzecz twórcy, tj.: dr inż. Paweł Zmarzły, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach pn.: Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości i falistości pierścieni łożysk tocznych.
  • na rzecz twórcy tj.: dr Stanisław Radoń / Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Wilczyce, pn.: Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa.
  • na rzecz twórcy, tj.: mgr inż. Aneta Oleszek, PODOPHARM Sp. z o.o, pn.: Wieloskładnikowy preparat do regeneracji paznokci dłoni i stóp oraz sposób wytarzania tego preparatu.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Komisji Konkursowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Świętokrzyski Racjonalizator
Adam Jarubas

Pobierz Uchwałę Nr 1/2018 Komisji Konkursowej w sprawie wyboru laureatów i wyróżnionych w X edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator (dokument w formacie pdf)