Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2018 r realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Pliki do pobrania

 

uchwala_nr_374818.pdfData dołączenia 2018-04-12, att1925900_uchwala_nr_374818.pdf

 

ogloszenie_I_konkurs.docxData dołączenia 2018-04-12, att1925901_ogloszenie_i_konkurs.docx

 

04.Oświadczenie o braku współfinasowania zadania ze środkow budżetu wojewodztwa.docData dołączenia 2018-04-12, att1925902_04_oswiadczenie_o_braku_wspolfinasowania_zadania_ze_srodkow_budzetu_wojewodztwa.doc

 

05._Oswiadczenie_o_braku_wspolfinasowania_zadania_ze_srodkow_PFRON.docData dołączenia 2018-04-12, att1925903_05__oswiadczenie_o_braku_wspolfinasowania_zadania_ze_srodkow_pfron.doc

 

06.Oswiadczenie_o_posiadanym_rachunku_bankowym.docData dołączenia 2018-04-12, att1925904_06_oswiadczenie_o_posiadanym_rachunku_bankowym.doc

 

07.wzor_oferty.docData dołączenia 2018-04-12, att1925905_07_wzor_oferty.doc

 

08.wzor_sprawozdania_1.docData dołączenia 2018-04-12, att1925906_08_wzor_sprawozdania_1.doc

 

09._Oswiadczenie_o_braku_wymagalnych_zobowiazan_wobec_PFRON.docData dołączenia 2018-04-12, att1925907_09__oswiadczenie_o_braku_wymagalnych_zobowiazan_wobec_pfron.doc