Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”

Uchwała Nr 923/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” rekomendowanych przez komisję konkursową – do pobrania poniżej.

Uchwała_Zarządu_Województwa nr_923/19