Img 7413

Uhonorowano zasłużonych dla regionu

Dwie osoby i trzy instytucje wyróżniono w czwartej edycji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Podczas XXXIX sesji Sejmiku, która odbyła się czwartek, 21 grudnia w Filharmonii Świętokrzyskiej. Odznaczenia wręczyli marszałek województwa Adam Jarubas oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk. W tym roku odznaką uhonorowani zostali: Stanisław Rupniewski,przedsiębiorca i działacz społeczny, wójt Waśniowa Krzysztof Gajewski, Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu, Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie.

Ideę Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustanowionej przez Sejmik Województwa w 2013 r. przedstawił przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk. Odznaka jest nadawana osobom fizycznym i prawnym, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego. 14 czerwca br. Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego podjęła uchwałę w sprawie wyboru kandydatów do nadania Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego i rekomendowała jej nadanie pięciu kandydatom. Marszałek Adam Jarubas zgodnie z uchwałą Komisji formalnie potwierdził nadanie odznak.

Odznaki otrzymali:

Stanisław Rupniewski – od 43 lat jest związany zawodowo z Kielcami i regionem świętokrzyskim. Od 28 lat pełni stanowisko Dyrektora SUPON Kielce. To za jego sprawą firma ta jest rozpoznawalną marką branży BHP, ochrony przeciwpożarowej i systemów bezpieczeństwa w kraju i Europie. Stanisław Rupniewski inspiruje działania samorządu gospodarczego. Z jego inicjatywy zostało reaktywowane Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego. Efektem jego działań są historyczne sesje samorządów: sesja Rady Miasta Kielce z udziałem przedsiębiorców oraz sesja Sejmiku poświęcona współpracy samorządu gospodarczego z samorządem województwa. W latach 1998-2014 łączył pracę z działalnością na rzecz społeczności lokalnej, sprawując funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach. Wielokrotny mecenas kultury i sportu. Wspiera wydarzenia artystyczne, naukowe i sport młodzieżowy. To człowiek zaangażowany, pełen zapału i skuteczny w realizowaniu swych działań. – Cieszę się, że znalazłem się w tak znakomitym gronie odznaczonych. Dziękuję za to jakże prestiżowe wyróżnienie – mówił Stanisław Rupniewski.

Krzysztof Gajewski od 1990 roku pełni nieprzerwanie funkcję Wójta Gminy Waśniów. Obejmując funkcję wójta przystąpił do realizacji długofalowego planu rozwoju gminy Waśniów. Dzięki podjętym działaniom i ogromnemu zaangażowaniu udało się dokonać znaczących zmian w gminie. Inicjuje wiele przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju infrastruktury gminy Waśniów. Należą do nich m.in.: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Był inicjatorem projektu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 751. Aktywnie współpracuje z organizacjami społecznymi takimi jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych RP, Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Okręgowy Związek Kolarski, Świętokrzyski Związek Armii Krajowej „NURT – PONURY”, Polski Związek Łowiecki, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Przyjaciół Waśniowa. Od 1988 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Waśniowie. Dzięki aktywnej współpracy doposażono 6 jednostek OSP w sprzęt ochrony osobistej i sprzęt gaśniczy a 3 jednostki w Waśniowie, Witosławicach i Mominie weszły do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.Krzysztof Gajewski czynnie angażuje się we wszelkiego typu akcje o charakterze społecznym. – Robimy to, co potrafimy najlepiej dla dobra naszych małych ojczyzn i naszego regionu – podkreślał Krzysztof Gajewski, który nie krył wzruszenia z uhonorowania jego osoby Odznaką Honorowa Województwa Świętokrzyskiego.

Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu jest obecnie marką rozpoznawalną dziś w całym kraju. Przeżywające dziś renesans tradycje kościuszkowskie w Połańcu nawiązują do pierwszych uroczystości i inscenizacji historycznych organizowanych w mieście od 100 lat. Kiedyś kosynierów widziano tylko podczas uroczystości z okazji kolejnych rocznic Ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego, a dziś grupy przebranych w stroje historyczne ludzi są ozdobą większości imprez i wydarzeń w Połańcu i regionie. Lokalne tradycje wkraczają do szkół, przedszkoli i życia codziennego. Żołnierzy Kościuszki można spotkać na wszystkich uroczystościach patriotycznych, kulturalnych, takich jak „Wianki”, Dożynki, Targi, a nawet na Bramach weselnych. Połanieccy kosynierzy promują też miasto i całe województwo.Od 1999 roku członkowie stowarzyszenia realizują jedno z ważniejszych dla lokalnej społeczności zadań – regionalną działalność wydawniczą. Dzięki niej miasto może pochwalić się dobrze opracowaną historią i uratowanymi od zapomnienia zdjęciami i wspomnieniami. Największym sukcesem jaki w ostatnich latach osiągnęło Towarzystwo jest zaangażowanie kolejnych grup młodzieży w jego działania. W 2015 r. związała się Ochotnicza Formacja Młodych Kosynierów (uczniowie w wielu ok. 16-17 lat), a w styczniu 2017 r. powstało Szkolne Towarzystwo Kościuszkowskie, zrzeszające młodzież w wieku ok. 15 lat. Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu, zgodnie z lokalną strategią, dba o to, aby Miasto Kościuszki godne było swojego Patrona, a rejon Połańca był w całym kraju kojarzony z tym Wielkim Polakiem. – Dziękujemy za to, że dostrzeżone zostało nasze małe stowarzyszenie, które działa na obrzeżach regionu. Mamy nadzieję, że dzięki nam bliższe są tradycje kościuszkowskie, jakże ważne w historii naszego narodu – podkreślali przedstawiciele stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest organizacją, której celem jest organizowanie i stwarzanie warunków do funkcjonowania wodnej służby ratowniczej, udział w akcjach ratowniczych, edukowanie społeczeństwa w dziedzinie ratownictwa wodnego oraz bezpiecznych zachowań na akwenach, a także prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej. Prowadzi szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy, sportów motorowodnych oraz żeglarstwa, a także narciarstwa zjazdowego oraz snowboardu. Organizuje naukę pływania oraz ustawicznie edukuje dzieci i młodzież naszego województwa w zakresie bezpiecznego zachowania się nad wodą i udzielania pierwszej pomocy spotykając się z młodymi ludźmi w szkołach, na koloniach i obozach.Jest organizatorem licznych akcji i wydarzeń promujących bezpieczeństwo, takich jak projekt BEZPIECZNA WODA, Wioska Indiańska w Zaborzu, podczas której 600 dzieci dowiedziało się jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, “Chańcza Świętokrzyska Perła” na zbiorniku wodnym Chańcza – edukacja w zakresie pierwszej pomocy.- To ogromna nobilitacja dla naszego stowarzyszenia, że władze województwa doceniają młodzież, bo to przecież nasza przyszłość – powiedział Piotr Molasy, prezes stowarzyszenia.

Zespół Szkół Centrum Szkolenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie obchodzi jubileusz 70-lecia działalności. W tym czasie mury placówki opuściło ponad 4,5 tysiąca absolwentów. Na mapie powiatu jędrzejowskiego do chwili obecnej jest to jedyna placówka oświatowa tego typu. Kadra pracowników szkoły, w skład której wchodzą nauczyciele, wychowawcy, pracownicy obsługi, którzy należeli i należą do zaangażowanych w życie szkoły i jej rozwój. Wychowawcy z racji charakteru pracy związali swe życie osobiste, zamieszkując w budynkach przyszkolnych i poświęcając szkole często czas wolny od pracy w postaci prowadzenia różnych sekcji zainteresowań w tym również w zakresie wychowania fizycznego. Doprowadziło to do wielu sukcesów na arenie krajowych Olimpiad Wiedzy i Umiejętności, przez co wielu absolwentów otrzymało możliwość wstępu do wybranych uczelni wyższych bez konieczności zdawania koniecznych egzaminów.

Galeria zdjęć