Osoby uhonorowane odznaką

Uhonorowano zasłużonych dla regionu

Pięć osób wyróżniono w tegorocznej, trzeciej już edycji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Podczas XXIX sesji Sejmiku, która odbyła się czwartek, 29 grudnia 2016 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej, odznaczenia wręczyli marszałek województwa Adam Jarubas oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk. W tym roku odznaki otrzymali: Bertus Servaas, Jerzy Białobok, Bernard Jasiewicz, Marcin Majcher i Ryszard Zych.

14 października br. Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego podjęła uchwałę w sprawie wyboru kandydatów do nadania Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego i rekomendowała jej nadanie pięciu kandydatom. Marszałek Adam Jarubas zgodnie z uchwałą Komisji formalnie potwierdził nadanie odznak.

Odznaki otrzymali:

Bertus Servaas – prezes Zarządu VIVE Group i właściciel firmy VIVE Textile Recycling, która jest liderem sektorze przetwarzania surowców wtórnych. To również stawiający ambitne cele prezes klubu Vive Tauron Kielce, chluby województwa świętokrzyskiego, pierwszej polskiej drużyny, która wygrała Ligę Mistrzów. Bertus Servaas jest także założycielem Fundacji Vive Serce Dzieciom, której misją jest niesienie pomocy najmłodszym, w różny sposób pokrzywdzonym przez los.

O przyznanie Odznaki  Bertusowi Servaasowi wnioskował przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk.

Jerzy Białobok – do lutego br. prezes Stadniny Koni w Michałowie, z którą związany był od samego początku swojej pracy. Zarządzał nią prawie 20 lat, poświęcając jej rozwojowi całe swoje życie zawodowe. Pod jego troskliwą opieką stadnina stała się jedną z większych na świecie stadnin koni arabskich, a marka „michałowski arab” utrwaliła się jako synonim konia czystej krwi arabskiej. Jerzy Białobok to również ceniony sędzia międzynarodowy.

O uhonorowanie Jerzego Białoboka za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno gospodarczego wnioskował Powiat Pińczowski.

Bernard Jasiewicz – sybirak dramatycznego okresu powojennego, zesłany wraz z rodziną do Obwodu Irkuckiego w 1947 roku. Jako prezes zarządu wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kielcach aktywnie działa na rzecz środowisk sybirackich i kombatanckich. Jest inicjatorem licznych działań mających na celu zachowanie pamięci o zesłańcach na Sybir, ma też ogromny wkład w krzewienie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Zasiada w Wojewódzkiej Radzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa świętokrzyskiego.

O przyznanie Odznaki Bernardowi Jasiewiczowi wnioskował marszałek województwa Adam Jarubas.

Marcin Majcher – jeden z najbardziej doświadczonych samorządowców w województwie, od ponad ćwierć wieku pełniący funkcję burmistrza Miasta i Gminy Ożarów. Lata te były okresem intensywnego rozwoju gminy, w którym zrealizowano liczne inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych. Marcin Majcher jest również współinicjatorem powołania oraz wiceprezesem Stowarzyszenia – Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

O uhonorowanie burmistrza Marcina Majchera wystąpiły dwa stowarzyszenia: Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Integracji Dzieci, Młodzieży, ich Rodzin i Społeczności Lokalnej ISKRA.

Ryszard Zych – od 1990 roku wójt Stopnicy, a od dwóch lat – burmistrz Miasta i Gminy Stopnica. Pod jego rządami nastąpił intensywny rozwój gminy.  Zrealizowano szereg inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, zwłaszcza w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, ale też oświatowej, sportowej, kulturalnej. Ukoronowaniem jego osobistych starań było w 2015 roku uzyskanie przez Stopnicę praw miejskich. To również aktywny działacz społeczny – prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej. Ryszard Zych również współdziałał na rzecz powołania Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, był członkiem komitetu założycielskiego.

O przyznanie Odznaki Ryszardowi Zychowi wnioskował Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk przedstawił ideę Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustanowionej przez Sejmik Województwa w 2013 r. Odznaka jest nadawana osobom fizycznym i prawnym, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego.

Po wręczeniu wyróżnień głos zabrał Jerzy Białobok, który podziękował Komisji Odznaki i samorządowi województwa w imieniu wszystkich odznaczonych. – Nasze głowy są już głowami białymi, ale łączy nas również to, że właściwie całe nasze życie spędziliśmy pracując na rzecz województwa świętokrzyskiego. Ja pochodzę co prawda z Wielkopolski, ale 40 lat spędziłem w swojej drugiej ojczyźnie, na ziemi świętokrzyskiej, pińczowskiej – mówił Jerzy Białobok. – Dziękuję całemu społeczeństwu świętokrzyskiemu, bo najcenniejsze są zawsze nagrody otrzymywane w swoim własnym środowisku. Najtrudniej jest być ocenianym przez najbliższych – dodał.

Na ostatniej w tym roku sesji Sejmiku nie mógł być obecny Bertus Servaas, który zostanie uhonorowany Odznaką na kolejnym posiedzeniu Sejmiku.

    Osoby uhonorowane odznaką