Laureaci wcześniejszej edycji Nagrody Talenty Świętokrzyskie podczas uroczystej gali

Uhonorują “Talenty Świętokrzyskie”

20 utalentowanych świętokrzyskich uczniów i pochodzących z naszego regionu studentów otrzyma jutro (piątek 18 listopada) stypendia, przyznane w ramach nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego “Talenty Świętokrzyskie”. Gala z udziałem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego już od roku 2000 przyznaje nagrody dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego. Dotychczas, tj. od 2000 aż do 2020 roku, przyznano 568 nagród i 165 wyróżnień “Talenty Świętokrzyskie”. W ubiegłym roku, w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawowych dokonano modyfikacji zasad przyznawania wsparcia dla najzdolniejszych uczniów i studentów. Przyznano wówczas 14 nagród dla uczniów oraz 3 stypendia dla wyróżniających się studentów. Łącznie w latach 2000-2021 Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wydatkował na ten cel blisko 800 tys. zł.

Wśród dotychczas nagrodzonych i wyróżnionych osób znaleźli się: laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, studenci mający wybitne osiągnięcia naukowe (wynalazki, aktywna działalność naukowa), laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, turniejów tańca, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów instrumentalnych.

W bieżącym roku również wyłoniono laureatów stypendiów “Talenty Świętokrzyskie”. Przyznano 12 stypendiów dla uczniów i 8 dla studentów. Na ten cel wyasygnowano w br. 76 tys. zł z budżetu województwa świętokrzyskiego. Gala uhonorowania wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów odbędzie się w piątek 18 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.