Finał ważnej inwestycji. Budynek dla studentów medycyny już gotowy

Finał ważnej inwestycji. Budynek dla studentów medycyny już gotowy

Nowy budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest już gotowy. 12 listopada, w obecności parlamentarzystów, władz regionu i miasta, środowiska lekarskiego i akademickiego odbyło się jego uroczyste otwarcie. Powstanie obiektu było konieczne, by w Kielcach mógł zostać uruchomiony kierunek lekarski. W uroczystości wzięli udział: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Jacek Kowalczyk dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Budowa liczącego 6 tysięcy metrów kwadratowych obiektu przy ulicy Radiowej w Kielcach rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku. Jego „serce” stanowi Zakład Anatomii Prawidłowej z licznymi pracowniami. – Od semestru letniego zaczną tutaj naukę studenci: fizjoterapii, ratownictwa medycznego, położnictwa, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, a od nowego roku akademickiego kierunku lekarskiego. Po raz pierwszy w historii Kielc. I to jest coś niesamowitego. To inwestycja nie tylko uniwersytetu, ale dowód na aktywność, która wypisuje dobre świadectwo całemu regionowi – stwierdził profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przypomniał, że budynek został wybudowany przy takim montażu finansowym, który nie angażował ani złotówki ze strony uczelni. Wartość projektu MEDREH wyniosła 32,2 miliona złotych – 85 procent tej kwoty pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a reszta z rezerwy ministra finansów.

Ogromne zaangażowanie marszałka w tworzenie w Kielcach kierunku lekarskiego podkreślał prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Profesor stwierdził, że inwestycja będzie miała dla miasta i regionu bardzo duże znaczenie prorozwojowe i promocyjne, i to nie tylko w skali kraju, ale i poza jego granicami. Stanisław Głuszek przypomniał, że zaplecze dla medycyny na UJK stanowić będą oddziały kliniczne, które powstały w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Świętokrzyskim Centrum Onkologii i Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym.

Wydział Nauk o Zdrowiu ściśle współpracuje też z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. – W aspektach badań genetycznych, molekularnych, to właśnie RCNT będzie służyć pomocą i gwarantować dalszy rozwój – zaznaczył profesor Stanisław Głuszek.

Na konieczność takiej współpracy zwrócił też uwagę marszałek Adam Jarubas. Jak stwierdził, tylko dzięki współdziałaniu takich instytucji jak: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, szpitale, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa możliwe jest podnoszenie pewnych standardów i odpowiedź na wyzwania w zakresie nowoczesnych technologii.

Marszałek przyznał, że samorząd województwa wspierał działania zmierzające do uruchomienia kierunku lekarskiego w Kielcach, gdyż był to element konsekwentnej polityki na rzecz wzmacniania zaplecza służącego jeszcze lepszej opiece nad ludźmi. – Widzimy przepaść pokoleniową wśród lekarzy. W Polsce brakuje lekarzy. Jeśli w Niemczech wskaźnik lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców jest około 4,5 tysiąca, a u nas nieznacznie ponad 2 tysiące, to pokazuje jak wiele pracy przed nami – powiedział Adam Jarubas.  

Profesor Stanisław Głuszek wyraził nadzieję, że także w kolejnym okresie programowania uniwersytet będzie mógł liczyć na wsparcie władz regionu, tak by doposażyć nowe pracownie. Studenci kierunku lekarskiego, jak zapowiadano, będą korzystać również z infrastruktury Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, a także budowanego Centrum Rehabilitacji i Sportu.

Rektor Jacek Semaniak zapowiedział, że władze UJK zamierzają wnioskować, by na medycynie w Kielcach w roku akademickim 2015/2016 było 75 miejsc na studiach stacjonarnych i 50 na niestacjonarnych. 

Źródło: www.wrota.swietokrzyskie.pl